Gør din stemme gældende

bland dig i FSL's medlemsdemokrati

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Frie Skolers Lærerforening. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes ultimo oktober eller primo november i ulige år

Repræsentantskabet består af følgende:

 • Skoler med 1-19 medlemmer: En repræsentant
 • Skoler med 20 - 39 medlemmer: 2 repræsentanter
 • Skoler med 40 eller flere medlemmer: 3 repræsentanter
 • Kredsrepræsentanter: En repræsentant pr. påbegyndte 80 medlemmer i kredsen
 • Alle HB- og KB medlemmer
 • Pensionistudvalget: 4 repræsentanter
 • De studerende ved Den frie Lærerskole: 2 repræsentanter
 • Skolerepræsentanter
  • På skoler med TR og færre end 20 medlemmer: TR er skolens repræsentant.
  • På skoler med TR og 20/40 medlemmer eller flere: TR-suppleanten er repræsentant nr. 2. Hvis der ikke er TR-suppleant og/eller der skal findes en tredje, gennemfører TR valget af repræsentant nr. 2 og evt. 3 og melder resultatet til sekretariatet senest 1. september i repræsentantskabsmødeåret.
  • På skoler uden TR: Der vælges en (eller flere, hvis medlemstallet berettiger til det) repræsentant således: Sekretariatet sender mail til alle medlemmer med en opfordring til at vælge en (eller flere) repræsentant(er) blandt skolens FSL-medlemmer og melde resultatet til sekretariatet senest 1. september i repræsentantskabsmødeåret. Hvis det ikke er muligt at gennemføre et valg, sender de FSLmedlemmer, der måtte ønske at opstille senest 1. september mail til sekretariatet. I tilfælde af flere kandidater gennemfører sekretariatet en lodtrækning og finder repræsentanten.

  Valgene gennemføres i august måned i repræsentantskabsmødeåret og er gældende fra 1. september og to år frem. TR er født repræsentantskabsmedlem.

 • Suppleanter for skolerepræsentanter
  • Hvis TR får forfald indtræder TR-suppleanten, hvis en sådan er valgt.
  • Hvis repræsentanten/begge repræsentanter/alle tre repræsentanter fra en skole får forfald, vælger skolens medlemmer selv én suppleant, og meddeler valget til FSL’s sekretariat. Dette skal ske senest 3 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.
 • Kredsrepræsentanter

  Der vælges et antal kredsrepræsentanter. Valget foregår elektronisk og gennemføres i perioden 1. – 10. september i repræsentantskabsmødeåret.

  Kandidater opstiller sig selv i perioden 1. maj – 15. august (alle datoer i repræsentantskabsmødeåret), og der er et dedikeret område på foreningens hjemmeside hvor kandidaterne registreres og kan præsentere sig selv.

  Hvis en opstillet kredskandidat efterfølgende vælges som skolerepræsentant, er pågældende ikke længere på valglisten.

  Kredsens medlemmer har et antal stemmer svarende til antallet af repræsentanter, der skal vælges i kredsen, dog således at der kun kan afgives én stemme på hver kandidat af det samme medlem. Hvis der er flere opstillede end repræsentantskabspladser, er de ikke-valgte suppleanter for de valgte. Suppleanterne indkaldes i rækkefølge efter antal stemmer.

Tidligere repræsentantskabsmøder

I lige år afholdes generalforsamling.

Læs mere