Gør din stemme gældende

bland dig i FSL's medlemsdemokrati

Repræsentantskab

Repræsentantskabsmødet 2017 afholdes den 10.-11. november 2017 på Hotel Nyborg Strand.

Årets repræsentantskabsmøde er det første, der bliver afholdt efter den nye model, der blev vedtaget af repræsentantskabet i 2016. 

Med vedtagelsen vil repræsentantskabsmøder blive afholdt hvert andet år og møderne vil forløbe over to dage. Første dag starter med et efteruddannelsesforløb for tillidsrepræsentanter. 

Program

Fredag d. 10. november

  • 14.00: Registrering, indkvartering, udlevering af stemmesedler
  • 15.00: Dagsorden i henhold til vedtægterne Mødet afbrydes undervejs af pauser, oplæg, diskussioner i grupper m.m.
  • 19.30: Middag, underholdning, fest

Lørdag d. 11. november

  • 07.30: Morgenmad
  • 09.00: Repræsentantskabsmødet genoptages
  • 18.00: Seneste afslutningstidspunkt for repræsentantskabsmødet

Vil du med?

Ethvert medlem fra foreningen har taleret på repræsentantskabsmødet, men det er alene medlememr af repræsentantskabet, der har stemmeret.

Tidligere repræsentantskabsmøder