Fair lærerløn - nu!

Lærere på frie skoler får mindre i løn end lærere i folkeskolen. Med kampagnen 'Fair lærerløn - nu!' gør Frie Skolers Lærerforening opmærksom på problemet og hjælper med at løfte lønnen lokalt

Derfor vokser gabet til folkeskolelønnen

  • Kommunerne prioriterer løn til deres lærere højere end de frie skoler gør det til deres.
  • Den decentrale løn skal udbetales på folkeskoleområdet. Decentrale forhandlinger på folkeskoleområdet handler primært om at fordele midlerne. På de frie skoler er den decentrale løn ikke garanteret. Den kommer kun til udbetaling, hvis tillidsrepræsentanten på den enkelte skole kan forhandle en aftale om højere decentral løn på plads med ledelsen.
  • Den decentrale løn i folkeskolen forhandles på kommunalt niveau. Lønnen på de frie skoler forhandles af tillidsrepræsentanten på den enkelte skole, og det er svært at forhandle løn på små enheder, hvor alle kender alle

Besøg kampagnens hjemmeside

  • Læs, hvordan statens lønsystem har påvirket din løn
  • Se lønkort med skoler, hvor lønnen er fair eller på vej til at blive det
  • Beregn, hvor meget du risikerer at taber i løn og pension på en fri skole