Fair lærerløn - nu!

Lærere på frie skoler får mindre i løn end lærere i folkeskolen. Med kampagnen for en fair lærerløn gør Frie Skolers Lærerforening opmærksom på problemet og hjælper med at løfte lønnen lokalt

Besøg kampagnens hjemmeside

  • Læs, hvordan statens lønsystem har påvirket din løn
  • Se lønkort med skoler, hvor lønnen er fair eller på vej til at blive det
  • Beregn, hvor meget du risikerer at tabe i løn og pension på en fri skole

Derfor vokser gabet til folkeskolelønnen

  • På folkeskolerne skal den lokale løn udbetales. Lærerne i folkeskolen er altså sikre på, at de midler, som kommunerne afsætter til lokale forhandlinger, udbetales som løn. De lokale forhandlinger på folkeskoleområdet handler primært om at fordele midlerne.
  • På de frie skoler er den lokale løn ikke garanteret. Den lokale løn kommer kun til udbetaling, hvis tillidsrepræsentanten på den enkelte skole kan forhandle en aftale om højere lokale løn på plads med ledelsen. Lærernes lokale løn kan derfor blive inddraget i prioriteringer omkring lejrskoler, nye undervisningsmaterialer, en ny idrætshal osv.