Om Frie Skolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening blev en realitet 14. marts 2006 efter en fusion mellem Efterskolernes Lærerforening og Frie Grundskolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening er en fagforening for lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler, efterskoler og højskoler.

Foreningen varetager de fagpolitiske, uddannelsesmæssige og pædagogiske interesser for ansatte på cirka 500 frie grundskoler, 250 efterskoler og 70 højskoler.

Foreningen organiserer omkring 11.000 medlemmer. Formand for Frie Skolers Lærerforening er Monica Lendal Jørgensen, og næstformand er Rikke Josiasen.

Foreningen udgiver medlemsbladet Frie Skoler, der udkommer 11 gange årligt.

Object reference not set to an instance of an object.