Om Frie Skolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening blev en realitet 14. marts 2006 efter en fusion mellem Efterskolernes Lærerforening og Frie Grundskolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening er en fagforening for lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler.

Foreningen varetager de fagpolitiske, uddannelsesmæssige og pædagogiske interesser for ansatte på cirka 500 frie grundskoler og 250 efterskoler.

Foreningen organiserer ca. 10.000 medlemmer. Formand for Frie Skolers Lærerforening er Uffe Rostrup og næstformand er Monica Lendal Jørgensen.

Foreningen udgiver medlemsbladet Frie Skoler, der udkommer 11 gange årligt.