Bliv medlem

Frie Skolers Lærerforening er det rigtige valg for dig, som er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på en fri grundskole, efterskole eller højskole

Frie Skoler Lærerforening har overenskomsten på det frie skoleområde, og derfor er vi den eneste forening, som kan rejse sager og indgå aftaler på dine vegne. 

Vi er den eneste faglige organisation, som har den nødvendig specialviden til at hjælpe og rådgive dig om løn, ansættelse, sygdom, arbejdstid og andre overenskomstspørgsmål.

Sådan bliver du medlem

 • Udfyld indmeldelsesformularen og dit medlemskab gælder med det samme
 • Du modtager et velkomstbrev, der bekræfter dit medlemskab
 • Du betaler kontingent fra den 1. i måneden efter indmeldelsen
 • Er det din første ansættelse som lærer?

  Som nyuddannet lærer er medlemskabet af Frie Skolers Lærerforening gratis de første tre måneder efter ansættelsen. Det samme gælder, hvis du ikke tidligere har arbejdet som lærer.

  Nyuddannede, og andre i første lærerjob, bliver desuden altid optaget som medlem uden karensperiode, når indmeldelsen sker inden for de første tre måneder efter ansættelsen.

 • ER DU NYANSAT PÅ EN FRI SKOLE?

  Hvis du melder dig ind i Frie Skolers Lærerforening indenfor de første tre måneder af din første ansættelse på en fri skole, bliver du optaget uden karensperiode.

 • Er du studerende på Den frie Lærerskole i Ollerup?

  Som studerende på Den Frie Lærerskole har du mulighed for at blive optaget på særlige vilkår.

  Kontingentet er på 40 kroner pr. måned i skoleperioder og 340 kroner pr. måned, når du er i lønnet praktik på almindelige vilkår efter overenskomstens bestemmelser.

 • HAR DU VÆRET ANSAT PÅ EN FRI SKOLE I MERE END TRE MÅNEDER?

  Hvis du har været ansat på en fri skole i mere end tre måneder, når du melder dig ind, vil de første tre måneder være en såkaldt ”karensperiode”.

  Det betyder, at Frie Skolers Lærerforening ikke kan hjælpe dig med juridisk eller økonomisk bistand i de første tre måneder af dit medlemskab.

  Du vil dog stadig kunne få telefonisk hjælp og rådgivning, få udarbejdet en barselsplan, benytte dig af den rådgivning, der er tilgængelig på hjemmesiden, få vejledning af tillidsrepræsentanten på din skole, modtage medlemsbladet Frie Skoler og gøre brug af de mange medlemstilbud.

   

 • Er du medlem af en anden fagforening?

  Hvis du står i en anden forening, er det vigtigt, at du hurtigst muligt skifter medlemskab til Frie Skolers Lærerforening.

  Hvis du skifter indenfor de første tre måneder af din ansættelse på en fri skole, undgår du karensperiode.

 • Dobbeltorganisering - FOA/BUPL

  Du kan få brug for to fagforeninger, når du er ansat efter to forskellige overenskomster / aftaler.

  Dobbeltorganiseringsaftalen har til formål at varetage dine lønmæssige, ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser for begge din ansættelse– og giver dig adgang til to faglige fællesskaber for ét kontingent.

  I ansættelsesbeviserne kan du se, hvilke overenskomster/aftaler du er ansat efter.

  • Hvis du er ansat som pædagog eller afdelingsleder, og samtidig er ansat som lærer / børnehaveklasseleder kan du blive dobbeltorganiseret i BUPL/Frie Skolers Lærerforening. *

  *gælder også pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ansat inden 1. april 2021

  • Hvis du er ansat som pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent, og samtidig er ansat som lærer / børnehaveklasseleder kan du blive dobbeltorganiseret i FOA / Frie Skolers Lærerforening.

  Du er velkommen til at spørge din tillidsrepræsentant eller kontakte BUPL, Frie Skolers Lærerforening eller FOA, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Læs dobbeltorganiseringsaftalen med FOA/BUPL

  Sådan gør du

  Vælg SFO/LÆRER under stillingsbetegnelse, når du tilmelder dig. Og HUSK at skrive i kommentarfeltet, at du ønsker at blive dobbeltorganiseret med BUPL.

 • Dobbeltorganisering - GEW

  Du kan få brug for to fagforeninger, når du er ansat efter to forskellige overenskomster/aftaler.

  Dobbeltorganiseringsaftalen har til formål at varetage dine lønmæssige, ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser for begge din ansættelser – og giver dig adgang til to faglige fællesskaber for ét kontingent.

  I ansættelsesbeviserne kan du se, hvilke overenskomster/aftaler du er ansat efter.

  Er du ansat på en af de tyske mindretalsskoler, kan du være medlem af både Frie Skolers Lærerforening og Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) på samme tid.

  Læs om dobbeltorganisering i GEW

Spørgsmål?

Ring på 87 46 91 10 eller skriv til fsl@fsl.dk