Fakta om de frie skoler og lærerne

I publikationen 'Fakta om de frie skoler og lærerne' har vi samlet data, som vi mener er relevante for en kvalificeret debat om og i den frie skolesektor. 

Du finder fakta under følgende overskrifter:

 • Elevudvikling
 • Antallet af frie skoler
 • Statstilskuddet
 • Skolepenge
 • Omkostninger pr. årselev
 • Indtægter og udgifter på frie grundskoler
 • Indtægter og udgifter på efterskoler
 • De frie grundskolers overskud og underskud
 • Efterskolernes overskud og underskud
 • Medlemsudvikling
 • Lønnen på de frie skoler
 • Afskedigelser på de frie skoler

Sådan har vi gjort

De fleste data baserer sig på åbne kilder, mens andre kun kan findes her. Det sidste gælder opgørelserne over afskedigelser, medlemsudviklingen og dele af løn- og trivselsdata.

Der er mange metodiske udfordringer og statistiske usikkerheder på området. I hvert enkelt afsnit er der derfor angivet kilder og i fornødent omfang beskrevet de usikkerhedsmomenter, der måtte være.