Fakta om de frie skoler og lærerne

I publikationen 'Fakta om de frie skoler og lærerne' har vi samlet data, som vi mener er relevante for en kvalificeret debat om og i den frie skolesektor. 

Du finder fakta under følgende overskrifter:

  • Generelt om frie skoler
  • Økonomi på frie skoler
  • Finansiering på frie skoler
  • Det statslige tilsyn med frie skoler
  • Generelt om frie skolers lærere
  • Udskrivninger på frie grundskoler og efterskoler
  • Løn på frie skoler
  • Afskedigelser på frie skoler
  • Medlemsudvikling i Frie Skolers Lærerforening

Læs publikationen online

Sådan har vi gjort

De fleste data baserer sig på åbne kilder, mens andre kun kan findes her. Det sidste gælder opgørelserne over afskedigelser, medlemsudviklingen og dele af løn- og trivselsdata.

Der er mange metodiske udfordringer og statistiske usikkerheder på området. I hvert enkelt afsnit er der derfor angivet kilder og i fornødent omfang beskrevet de usikkerhedsmomenter, der måtte være.