Fakta om de frie skoler og lærerne

I publikationen 'Frie skoler i tal 2023' har vi samlet data, som vi mener er relevante for en kvalificeret debat om og i den frie skolesektor. 

Du finder fakta under følgende overskrifter:

  • Generelt om frie skoler
  • Medlemsudvikling i Frie Skolers Lærerforening
  • Finansiering af frie skoler
  • Økonomi på frie skoler
  • Løn på frie skoler
  • Undervisningstimer på frie skoler
  • Afskedigelser på frie skoler
  • Det statslige tilsyn med frie skoler
  • Socioøkonomiske forhold på frie skoler

Sådan har vi gjort

De fleste data baserer sig på åbne kilder, mens andre kun kan findes her. Det sidste gælder opgørelserne over afskedigelser, medlemsudviklingen og dele af løn- og trivselsdata.

Der er mange metodiske udfordringer og statistiske usikkerheder på området. I hvert enkelt afsnit er der derfor angivet kilder og i fornødent omfang beskrevet de usikkerhedsmomenter, der måtte være.