Professionsideal

På repræsentantskabsmødet 2014 blev der vedtaget et professionsideal, som har til formål at styrke forståelsen og respekten for lærerarbejdet på de frie skoler. 

VI ER LÆRERE PÅ FRIE SKOLER

VI ER ENGAGEREDE
Vi er lærere, fordi vi brænder for at lave en skole, som giver mening for os og skaber mening for vores elever.

Vi ved, at det er af stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen, at vi er reelt interesserede i den enkelte elevs udvikling og har ambitioner på den enkeltes og fællesskabets vegne.

Det at gøre en forskel for vores elever motiverer os, således at vi bringer os selv i spil i undervisningssituationen. I samarbejde med elever, forældre, ledelse og kolleger arbejder vi hver dag for at skabe den bedste skole.

VI ER KOMPETENTE
Vi er lærere på frie skoler, fordi vi har de nødvendige kompetencer til at udføre vores arbejde. Vi bygger vores undervisning på den viden, som er opnået via uddannelse og erfaring.

Vi ved, at undervisningen i skolen er i konstant dialog med udviklingen i det øvrige samfund, og derfor ophører vi aldrig med at uddanne os, men holder fokus på egne kompetencer og søger løbende at opnå ny viden og nye færdigheder, så det faglige, didaktiske og pædagogiske niveau altid er optimalt.

Sammen med kollegerne tilegner vi os de kompetencer, der er behov for i en verden under stadig forandring. 

VI ER LOYALE
Vi er loyale og bakker op om skolens værdier og målsætning. Ligesom forældrene har vi som lærere aktivt besluttet at være en del af en fri skole med særlige værdier og holdninger. Vi forholder os til stadighed til skolens værdier, og vi arbejder aktivt for at bidrage til at realisere skolens målsætning. 

VI TAGER STILLING
Som professionelle lærere er vi i stand til at afveje pædagogiske, didaktiske, individuelle og sociale hensyn og begrunde vore valg. Vi træffer hver eneste dag beslutninger, som har betydning for eleverne og for os selv, og derfor forholder vi os kritisk til skolen og vores egen praksis.

Vi ved, at gode arbejdsforhold for både elever og lærere er nødvendige, for at skolen skal lykkes, og vi forholder os aktivt til elevernes læringsmiljø og vores eget arbejdsmiljø.

VI TAGER ANSVAR
Som lærere er vi ansvarlige for, at eleverne får et godt skoleliv med stort fagligt og socialt udbytte. Vi ved, at læreren er den vigtigste person i forhold til elevens læring, og vi vil til enhver tid leve op til det ansvar.

Vi er i høj grad medansvarlige for den kommende generations dannelse og demokratiske udvikling, og vi er til stadighed opmærksomme på, at kundskaber og egenskaber, individ og fællesskab er nøgleord for elevernes udbytte af skolen.