Medlemskab af Frie Skolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening er det rigtige valg for dig, som er ansat på en fri grundskole, efterskole eller højskole

Frie Skoler Lærerforening forhandler overenskomsten for lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler og organiserer lærerne på de danske folkehøjskoler.

Når du i din hverdag støder på overenskomstmæssige spørgsmål om f.eks. løn, arbejdstid og barsel har du som medlem altid dit bagland i orden.

Kommer du i klemme, garanterer vi dig den bedste hjælp. Vi har indsigten og ekspertisen og vi kan som de eneste - i samarbejde med dig og din tillidsrepræsentant indgå aftaler med skolen.

Bliv medlem

Som medlem har du en række fordele, hvis du for eksempel bliver alvorligt syg, får brug for krisehjælp eller kommer til skade på dit job.

Du kan også opnå kontante besparelser på blandt andet forsikring, bank og tusinde indkøbssteder i hele Danmark gennem Forbrugsforeningen. 

Du står stærkere som medlem. Jo flere vi er, desto større mulighed har vi for at sikre dig de bedst mulige vilkår, fordi Frie Skolers Lærerforening er en fagforening, der bygger på solidaritet.

Sammenholdet er betydningsfuldt, når vi forhandler overenskomst, og når Frie Skolers Lærerforening søger at påvirke beslutninger, der har betydning for alle medlemmers arbejdsliv.

Medlemsudvalg

Som højskolelærer, børnehaveklasseleder, kostskolelærer, studerende ved DfL og pensionist har du et udvalg, som varetager dine interesser i foreningen. Alle grupper er repræsenteret ved et medlem fra hovedbestyrelsen.

 • Børnehaveklasseledere

  I Frie Skolers Lærerforening er der nedsat et udvalg som varetager børnehaveklasseledernes interesser.

  Hvert år i starten af marts måned afholdes der et årsmøde kombineret med et kursus på Hornstrup Kursuscenter. Der sendes invitationer ud i starten af kalenderåret, og kurset annonceres samtidig her på hjemmesiden. 

  Se aktuelle historier om børnehaveklasseledere

  Det nuværende udvalg

  Formand:

  Bente Sørensen, Jakobskolen Risskov (genvalgt i 2018)
  beso@fsl.dk

  Gruppemedlemmer:

  Hanne Mortensen, Frijsendal Friskole (genvalgt i 2019)

  Dorte Reuther, Rønne Privatskole (genvalgt i 2019)

  Lone Møllebro, Tybjerg Privatskole (Genvalgt i 2018)

  Suppleanter:

  Pia Jarlhelt, Taastrup Realskole (genvalgt i 2019)

  Hanne Lohff, Viborg Private Realskole (genvalgt i 2019)

  Repræsentant fra FSL's hovedbestyrelse

  Hans Erik Hansen, Tlf. 2177 6252, heh@fsl.dk 

  Dokumenter

 • Lærerstuderende på Den frie Lærerskole

  Lærerstuderende fra Den frie Lærerskole i Ollerup er en særlig gruppe i FSL. Formålet er at organisere de lærerstuderende under uddannelsen og i praktikforløbene, samt at forbedre de fagforeningsfaglige vilkår for nyuddannede lærere i de frie skoler.

  Der vælges et udvalg bestående af fire lærerstuderende der er medlem af FSL. Til udvalget er der knyttet en kontaktperson fra hovedbestyrelsen. 

  Det nuværende udvalg:

  Formand: 5. årgang, Oliver Poulsen, Oliver.hjarbaek@gmail.com

  Næstformand: 2. årgang, Anne Marie Kehlet, eget15@hotmail.com

  Medlem: 4. årgang, Maria Engholm Simonsen; m.engholm.s@gmail.com

  Medlem: 4. årgang, Line H Brink, linesyb@gmail.com

  Medlem: 5. årgang, Jane Kofoed Ljungdahl, j.k.ljungdahl@gmail.com

    

  Repræsentant fra foreningens hovedbestyrelse
  Monica Lendal Jørgensen, mlj@fsl.dk

  Særligt for studerende
  Studerende får som medlem af Frie Skolers Lærerforening adgang til attraktive fordele hos Lån & Spar Bank.

 • Medlemmer på kostskoler

  Udvalget består af 3-5 medlemmer fra kostskolelærergruppen samt en kontaktperson udpeget blandt medlemmerne af FSL's hovedbestyrelse.

  Udvalget tager initiativ til et årligt stævne for kostskolelærere, indenfor det af Repræsentantskabets fastsatte beløb. Aktiviteter godkendes af Hovedbestyrelsen.

  Formand:

  Marianne Lis Nielsen, ml@rkrnet.dk
  Ringe Kost- og Realskole

  Gruppemedlemmer:

  Malene Holst Hegnelt, mh@slotsvaenget.dk
  Skolen på Slotsvænget

  Tina Christiansen, lerberg@live.dk
  Esrum Kostskole

  Liselotte Havmøller, lier@esrumkostskole.dk
  Esrum Kostskole

  Repræsentant fra FSL's hovedbestyrelse: Hanne Lindbjerg Kristensen, tlf. 6076 5597, 
  hlk@fsl.dk

 • Pensionister

  Pensionisterne i Frie Skolers Lærerforening er organiseret i pensionistgruppen, som på sit årlige møde vælger et pensionistudvalg bestående af 4 medlemmer.

  Alle pensionister i FSL inviteres til den årlige pensionisthøjskole i august på Hornstrup Kursuscenter, som afholdes i forbindelse med Pensionisternes årsmøde.

  Pensionistudvalg

  Formand:

  Bente Haugaard, 0912bente@gmail.com


  Gruppemedlemmer:

  Annie Storm (næstformand), anniestormp@gmail.com

  Bo Trelborg, bo.trelborg@gmail.com

  Jens Arne Jensen, jajlette@gmail.com

  Repræsentant fra hovedbestyrelsen

  Lars Holm Jensen, mobil 60942395, lars.holm@fsl.dk