Medlemskab af FSL

Frie Skolers Lærerforening er det rigtige valg for dig, som er ansat på en fri grundskole eller efterskole

Vi er den eneste faglige organisation, som forhandler overenskomst for lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler.

Når du i din hverdag støder på overenskomstmæssige spørgsmål om f.eks. løn, arbejdstid og barsel har du som medlem altid dit bagland i orden.

Kommer du i klemme, garanterer vi dig den bedste hjælp. Vi har indsigten og ekspertisen og vi kan som de eneste - i samarbejde med dig og din tillidsrepræsentant indgå aftaler med skolen.

Bliv medlem

Som medlem har du en række fordele, hvis du f.eks. bliver alvorigt syg, får brug for krisehjælp eller kommer til skade på dit job.

Du kan også opnå kontante sparelser på blandt andet forsikring, bank og tusinde indkøbssteder i hele Danmark gennem Forbrugsforeningen. 

Du står stærkere som medlem. Jo flere vi er, desto større mulighed har vi for at sikre dig de bedst mulige vilkår, fordi Frie Skolers Lærerforening er en fagforening, der bygger på solidaritet.

Sammenholdet er betydningsfuldt, når vi forhandler overenskomst, og når Frie Skolers Lærerforening søger at påvirke beslutninger, der har betydning for alle medlemmers arbejdsliv.

Medlemsudvalg

Som børnehaveklasseleder, kostskolelærer, studerende ved DfL og pensionist har du et udvalg, som varetager dine interesser i foreningen. Alle grupper er repræsenteret ved at medlem fra hovedbestyrelsen.

 • Lærerstuderende på DfL

  Lærerstuderende fra Den frie Lærerskole i Ollerup er en særlig gruppe i FSL. Formålet er at organisere de lærerstuderende under uddannelsen og i praktikforløbene, samt at forbedre de fagforeningsfaglige vilkår for nyuddannede lærere i de frie skoler.

  Der vælges et udvalg bestående af fire lærerstuderende der er medlem af FSL. Til udvalget er der knyttet en kontaktperson fra hovedbestyrelsen. 

  Det nuværende udvalg

  Formand:

  Sarah Amalie Rasmussen, 

  Gruppemedlemmer:

  Simon Bjerre, kasserer, 

  Elisabeth Borregaard, næstformand,

  Isabella Melissa Dønkjær, 


  Suppleanter:

  Mathilde Jørgensen, 

  Tommy Jan Truelsen, 

  Repræsentant fra FSL's hovedbestyrelse: Ricky Bennetzen, Tlf. 2892 5511, ricky.bennetzen1@skolekom.dk

  Særligt for studerende
  Studerende får som medlem af FSL adgang til attraktive fordele hos Lån & Spar Bank.

 • Børnehaveklasseledere

  I FSL er der nedsat et udvalg som varetager børnehaveklasseledernes interesser.

  Hvert år i starten af marts måned afholdes der et årsmøde kombineret med et kursus på Hornstrup Kursuscenter. Der sendes invitationer ud i starten af kalenderåret, og kurset annonceres samtidig her på hjemmesiden.

  Se program og billeder fra årsmødet 2017

  Det nuværende udvalg

  Formand:

  Bente Sørensen, Jakobskolen Risskov
  bente.soerensen7@skolekom.dk

  Gruppemedlemmer:

  Hanne Mortensen, Frijsendal Friskole

  Dorte Reuther, Rønne Privatskole

  Lone Møllebro, Tybjerg Privatskole

  Suppleanter:

  Pia Jarlhelt, Taastrup Realskole

  Hanne Lohff, Viborg Private Realskole

  Repræsentant fra FSL's hovedbestyrelse: Hans Erik Hansen, Tlf. 2177 6252hans.erik.hansen4@skolekom.dk

 • Pensionister

  Pensionisterne i Frie Skolers Lærerforening er organiseret i pensionistgruppen, som på sit årlige møde vælger et pensionistudvalg bestående af 4 medlemmer.

  Alle pensionister i FSL inviteres til det årlige pensionistkursus på Hornstrup Kursuscenter, som afholdes i forbindelse med Pensionisternes årsmøde.Det nuværende udvalg

  Formand:

  Marna Brunebjerg, marna@brunebjerg.dk

  Gruppemedlemmer:

  Merete Woll, mw1@eriksminde.dk

  Jens Arne Jensen, dorte.reuther@mail.dk

  Bente Haugaard, moellebro@yahoo.dk

  Repræsentant fra FSL's hovedbestyrelse: Lars Holm, Tlf. 6094 2395, lars.holm@fsl.dk

 • Medlemmer på kostskoler

  Udvalget består af 3-5 medlemmer fra kostskolelærergruppen samt en kontaktperson udpeget blandt medlemmerne af FSL's hovedbestyrelse.

  Udvalget tager initiativ til et årligt stævne for kostskolelærere, indenfor det af Repræsentantskabets fastsatte beløb. Aktiviteter godkendes af Hovedbestyrelsen.

  Formand:

  Marianne Lis Nielsen, ml@rkrnet.dk
  Ringe Kost- og Realskole

  Gruppemedlemmer:

  Malene Holst Hegnelt, mh@slotsvaenget.dk
  Skolen på Slotsvænget

  Tina Christiansen, lerberg@live.dk
  Esrum Kostskole

  Repræsentant fra FSL's hovedbestyrelse: Hanne Lindbjerg Kristensen, tlf. 6076 5597, 
  hanne.lindbjerg.kristensen@skolekom.dk