Medlemskab af FSL

Frie Skolers Lærerforening er det rigtige valg for dig, som er ansat på en fri grundskole eller efterskole

Frie Skoler Lærerforening forhandler overenskomsten for lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler.

Når du i din hverdag støder på overenskomstmæssige spørgsmål om f.eks. løn, arbejdstid og barsel har du som medlem altid dit bagland i orden.

Kommer du i klemme, garanterer vi dig den bedste hjælp. Vi har indsigten og ekspertisen og vi kan som de eneste - i samarbejde med dig og din tillidsrepræsentant indgå aftaler med skolen.

Bliv medlem

Som medlem har du en række fordele, hvis du f.eks. bliver alvorigt syg, får brug for krisehjælp eller kommer til skade på dit job.

Du kan også opnå kontante sparelser på blandt andet forsikring, bank og tusinde indkøbssteder i hele Danmark gennem Forbrugsforeningen. 

Du står stærkere som medlem. Jo flere vi er, desto større mulighed har vi for at sikre dig de bedst mulige vilkår, fordi Frie Skolers Lærerforening er en fagforening, der bygger på solidaritet.

Sammenholdet er betydningsfuldt, når vi forhandler overenskomst, og når Frie Skolers Lærerforening søger at påvirke beslutninger, der har betydning for alle medlemmers arbejdsliv.

Medlemsudvalg

Som børnehaveklasseleder, kostskolelærer, studerende ved DfL og pensionist har du et udvalg, som varetager dine interesser i foreningen. Alle grupper er repræsenteret ved et medlem fra hovedbestyrelsen.