Whistleblowerordning for medlemmer og ansatte i Frie Skolers Lærerforening

Ordningen administreres af SIRIUS advokaterne og sikrer fuld anonymitet

Whistleblowerordningen skal sikre, at medlemmer og ansatte, som bliver krænket, eller som bliver opmærksomme på lovovertrædelser eller svig, trygt kan henvende sig med deres sag. 

Ordningen er lavet, så anmelderen ikke behøver at henvende sig direkte til foreningen. Anmeldelser går i stedet direkte til SIRIUS advokaterne, som administrerer ordningen for foreningen.

Det er herefter SIRIUS advokaterne som afgør, hvad der videre skal ske med henvendelsen.

Whistleblowerordningen er en kanal, der kan benyttes i de tilfælde, hvor en hændelse ikke egner sig til at blive behandlet via de eksisterende kommunikationsveje, eller hvor indberetteren gerne vil sikres fuld anonymitet

Whistleblowerordningen skal hverken erstatte eller træde i stedet for de eksisterende kommunikationsveje i Frie Skolers Lærerforening.

Hvis du er nuværende eller tidligere ansat i Frie Skolers Lærerforening og har været udsat for seksuel chikane eller grov chikane, skal du vide, at du trygt kan henvende dig til din chef, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre i ledelsen.

Hvis du er medlem af Frie Skolers Lærerforening, kan du trygt henvende dig til en person i sekretariatets ledelse eller hovedbestyrelsen.

Uanset hvilken kommunikationsvej du vælger, vil din henvendelse blive taget alvorligt, blive undersøgt og håndteret så godt som muligt. 

Find svar om ordningen

 • Hvorfor en whistleblowerordning?

  Som nuværende eller tidligere ansat i eller medlem af Frie Skolers Lærerforening vil du måske opdage, hvis der er personer med tilknytning til Frie Skolers Lærerforening, som begår uregelmæssigheder eller brud på lovgivningen mm. Nogle gange er det muligt at gå direkte til virksomheden og ledelsen med denne information. Andre gange kan dette føles vanskeligere.

  Med den anonyme whistleblowerordning undgår du at skulle være tilbageholdende med at videregive viden eller indsigt begrundet i utryghed.

  Whistleblowerordningen er med til at styrke tilliden og gennemsigtigheden i hele virksomheden.

 • Hvad kan du anmelde med ordningen?

  Som medlem eller ansat i Frie Skolers Lærerforening kan du foretage indberetninger til Frie Skolers Lærerforenings whistleblowerordning. Hvis du er medlem af Frie Skolers Lærerforening skal din henvendelse relatere sig til en hændelse sket i regi af Frie Skolers Lærerforenings aktiviteter (kurser, møder etc.). Ordningen omfatter både tidligere og nuværende ansatte og medlemmer.

  Ordningen kan anvendes ved følgende:

  • overtrædelser af gældende EU-lovgivning,
  • alvorlige overtrædelser af gældende lovgivning,
  • øvrige alvorlige forhold, eksempelvis seksuel chikane (uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner) eller grov chikane med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

   

 • Hvem kan benytte whistleblowerordningen?

  Alle nuværende og tidligere ansatte i eller medlemmer af Frie Skolers Lærerforening kan foretage indberetninger via ordningen. Medlemmer er dog kun omfattet af Whistleblowerordningen, i det omfang de deltager i aktiviteter relateret til Frie Skolers Lærerforening. Læs hele whistleblowerpolitikken

 • Hvordan foretages en indberetning?

  Hvis du ønsker at foretage en indberetning i whistleblowerordningen, skal det ske via en internet browser. Hvis du anvender en pc, tablet eller lignende, der er udlevet af din arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at du kan efterlade dig et identificerbart login på denne enhed. Selve indberetningen sker på en hjemmesiden, som ikke er administreret af foreningen, og den kan ikke identificere dig. Hvis du ønsker at være anonym, så skal du foretage indberetning fra en enhed, som ikke er udleveret af virksomheden.

  Når du har foretaget en indberetning, får du mulighed for løbende anonymt at holde dig opdateret og kommunikere med den, der behandler din indberetning. Herunder kan du svare på yderligere spørgsmål til sagen. Det er derfor vigtigt, at du husker på brugernavn og din adgangskode, da der ikke kan gives nyt brugernavn eller adgangskode til kontoen.

  Hvilke oplysninger skal med?

  • Når du foretager en indberetning, er det vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold – også de forhold du ikke umiddelbart anser for vigtige.
  • Du skal i videst muligt omfang dokumentere din påstand. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et dokument, billeder eller andet, bedes du uploade materialet direkte i whistleblower-portalen i digital form.

  Følg med i din indberetning

  • Når du indsender din indberetning, får du oplyst et brugernavn og en adgangskode. Det kan være en god idé at følge med i din indberetning, da de personer, der behandler indberetningen, måske har spørgsmål til dig for at komme videre med undersøgelsen.
  • Det er vigtigt, at du husker dit brugernavn og adgangskode eller får denne noteret. Hverken dit brugernavn eller adgangskode kan genfremsendes pga. den indbyggede sikkerhed.

  Hvis du mister dit brugernavn, kan du være nødt til at oprette en ny indberetning med nyt brugernavn osv.

 • Anonymitet

  Du forbliver anonym, når du foretager en indberetning, medmindre du selv angiver personoplysninger.

  For at sikre din fuldstændige anonymitet, skal du iagttage følgende forholdsregler:

  • Hvis det er muligt, skal du ikke indberette fra et device, som tilhører din arbejdsgiver.
  • Benyt ikke en PC, der er opkoblet på virksomhedens netværk eller intranet.
  • Tilgå indberetningsportalen direkte ved at kopiere eller skrive URL-adressen over i en internetbrowser i stedet for at klikke på et link.
  • Lad være med at oplyse dine personoplysninger i din indberetning.

  Hvis du har oplyst dine personoplysninger som en del af indberetningen, vil indberetningen blive videreformidlet i anonymiseret form, medmindre du eksplicit samtykker til, at dine personoplysninger videregives.

  Du får en anonym postboks

  Når du sender din indberetning, vil der automatisk blive genereret en anonym postboks, som du kan benytte, hvis du ønsker at stå til rådighed for den videre undersøgelse. Du vil fortsat være anonym over for den, der modtager din indberetning.

  Vi anbefaler, at du benytter postboksen, da vi måske har brug for yderligere oplysninger fra dig for at kunne viderebehandle din indberetning.

  Postboksen oprettes som sidste led i din indberetning.

  Når du opretter en indberetning, får du tildelt et brugernavn og et password. Du bruger disse, når du logger ind i postboksen for at se, om der er stillet spørgsmål til dig. Det er vigtigt, at du gemmer disse loginoplysninger, da det ikke vil være muligt at genskabe dem.

  Uanset om du benytter postboksen, forbliver du anonym, medmindre du har angivet dine personlige oplysninger i din indberetning.