Mød bestyrelsen i kreds 7

Din lokale stemme i Frie Skolers Lærerforening

Minna Riis

Kredsformand

Kontaktoplysninger

Tlf.: 50 90 47 14

Karina Schytte

Kredsnæstformand

Kontaktoplysninger

Rikke Malmberg

Kredsbestyrelsesmedlem

Kontaktoplysninger

Jens Troelsgaard Jensen

Kredsbestyrelsesmedlem

Kontaktoplysninger

Kredsbestyrelsens rolle

Bestyrelsen mødes hver måned, hvor den tilrettelægger kredsarbejdet og tager stilling til foreningens politik. 

Kredsformanden er medlem af hovedbestyrelsen, og kan bringe kredsbestyrelsens synspunkter på dagsordenen på hovedbestyrelsesmøder. 

Kontakt kreds 7

  • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
  • Kom med forslag til arrangementer
  • Anmod om et møde på din skole
  • Deltag i medlemsdemokratiet