Mød bestyrelsen i kreds 7

Din lokale stemme i Frie Skolers Lærerforening

Minna Riis

Kredsformand

Kontaktoplysninger

Tlf.: 50 90 47 14

John Laursen

Næstformand

Kontaktoplysninger

Tlf.: 60 91 60 92

Steffen Holm

Økonomiansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 98 72 12

Suzanne van der Meer

Kredsbestyrelsesmedlem

Kontaktoplysninger

Torben Falkenberg

Kredsbestyrelsesmedlem

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27 20 25 22

Kredsbestyrelsens rolle

Bestyrelsen mødes hver måned, hvor den tilrettelægger kredsarbejdet og tager stilling til foreningens politik. 

Kredsformanden er medlem af hovedbestyrelsen, og kan bringe kredsbestyrelsens synspunkter på dagsordenen på hovedbestyrelsesmøder. 

Kontakt kreds 7

  • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
  • Kom med forslag til arrangementer
  • Anmod om et møde på din skole
  • Deltag i medlemsdemokratiet