Fakta og økonomi

 • Udgiftsbilag

  Transport
  Kredsen dækker din udgift ved brug af enten billigste offentlige transportmiddel eller ved kørsel i egen bil efter statens kilometersats på 1,96 kr./km. Godtgørelsen er skattefri.

  Møder
  Udgifter i forbindelse med faglige møder på skolerne dækkes af kredsen med op til 50 kroner om året pr. medlem. Originale bilag sendes til kredsen sammen med en udgiftsblanket.

  Udgiftsblanket
  Udgiftsblanketten til kørsel og mødeudlæg er den samme. 
  Den udfyldte blanket samt evt. bilag sendes til kredsens økonomiansvarlige.

  Du kan også aflevere dine bilag ved næste arrangement i kredsen. Godkendte og underskrevne bilag vil blive sendt til FSL's sekretariat, som står for udbetaling. 

  Hent udgiftsblanket

 • Regnskab og budget
 • Generalforsamling

  Kredsgeneralforsamling i kreds 7 i dag d. 4.3 2020kl 17:00 flyttes fra Vartov til Konferencecenter IDA, lokale 212,  Kalvebod Brygge 31-33 / 1780 København V

  Vartov har fået vandskade i nat og bygningen er lukket.

   

   

 • Vedtægter

Kontakt kreds 7

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet

Se kredsbestyrelsen

Kreds 7 på Facebook

Udvid dit netværk med lærere på andre frie skoler i kredsens Facebookgruppe.  

Deltag på Facebook