Kreds 7 i Frie Skolers Lærerforening

 • Kredsens formål

  Kredsen skal varetage interesserne for foreningens medlemmer i kredsen og via det lokale engagement medvirke til at fremme opfyldelsen af formålet for Frie Skolers Lærerforening.

  Kredsens formål søges bl.a. fremmet ved:

  • at kredsbestyrelsen holder sig bedst muligt informeret om kredsmedlemmernes generelle ønsker og evt. særlige problemer.
  • at kredsbestyrelsen holder sig bedst muligt orienteret om arbejdet i foreningens hovedbestyrelse og her fremfører kredsmedlemmernes synspunkter.
  • at kredsbestyrelsen afholder faglige/pædagogiske møder og kurser for kredsmedlemmerne, og herunder varetager dele af tillidsrepræsentantuddannelsen.
  • at kredsbestyrelsen medvirker til bedst muligt informationsniveau i kredsen om foreningens arbejde.
  • at kredsbestyrelsen tager aktiv del i medlemshvervningen.
  • at kredsbestyrelsen udfører de af hovedbestyrelsen uddelegerede konkrete kompetenceområder
 • Kreds 7 for medlemmer

  Som FSL-medlem kan du i løbet af et år deltage i en række kredsarrangementer. Arrangementerne giver mulig for såvel faglig udvikling som for at udvide dit personlige netværk. 

  Kredsbestyrelsen tilbyder desuden at komme ud på din skole til et møde om f.eks. løn eller arbejdstid. Kontakt meget gerne kredsbestyrelsen, hvis du har gode ideer til arrangementer eller ønsker et besøg på din skole.

 • Kreds 7 for tillidsvalgte
  • Som tillidsvalgt i kredsen har du flere gange om året mulighed for at udveksle erfaringer med andre tillidsvalgt og samtidig udvide dit personlige og faglige netværk.
  • Kredsen udbyder i løber af året arrangementer, hvor du kan blive opdateret på fagpolitiske emner, som løn, arbejdsmiljø, arbejdstid, personalepolitik og medlemsorganisering.
  • Endelig kan du som tillidsrepræsentant bruge kredsen til at gøre din stemme gældende og dermed være med til at påvirke hele foreningens politikudvikling. 
 • Kommuner i kreds 7

  Dit tilhørsforhold til en FSL-kreds afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Du hører til kreds 7, hvis du er medlem af FSL og ansat som lærer eller børnehaveklasseleder i en af følgende kommuner:

  • Greve
  • Solrød
  • Albertslund
  • Høje-Taastrup
  • Ishøj, Glostrup
  • Frederiksberg
  • Gentofte
  • Rødovre
  • Brøndby
  • Hvidovre
  • Vallensbæk
  • København
  • Tårnby
  • Dragør
  • Bornholms Regionskommun
 • Skoler i kreds 7

  Ahi International School
  Al Quds Skole
  Albertslund Lille Skole
  Al-Hikma Skolen
  Al-Hilal Skolen
  Al-Huda Skolen
  Amager Lille Skole
  Amager Privatskole
  Amagers International School
  Bernadotteskolen
  Bjørns Internationale Skole
  Bordings Friskole
  Bornholms Efterskole
  Bornholms Frie Idrætsskole
  Bornholms Højskole
  Brøndby Idrætsefterskole
  Busses Skole
  Byens Skole
  Byens Steinerskole
  Børne U.N.I
  Carolineskolen
  Christianshavns Døttreskole
  Copenhagen City School
  Davidskolen
  Den dansk-franske Skole
  Den Frie Fakkel
  Den Grønne Friskole
  Den Lille Skole i København
  Det Kgl. Vajsenhus
  Dia Privatskole
  Esajasskolen Hvidovre kristne Friskole
  Frederik Barfods Skole
  Frederiksberg Friskole
  Frederiksberg Privatskole
  Freinetskolen
  Friskolen Østerlars
  Gideonskolen
  Greve Privatskole
  Hay Skolen
  Hovedstadens Privatskole, Filipskolen
  Hundige Lille Skole
  Hvidovre Privatskole
  Høje Taastrup Privatskole
  Institut Sankt Joseph
  Jakobskolen
  Jersie Privatskole
  Jinnah International School
  Johan Borups Højskole
  Johannesskolen
  Kaptajn Johnsens Skole
  Kastanievej Efterskole
  Kildegård Privatskole
  Kildeskolen i Valby
  Krebs' Skole
  Københavns Idrætsefterskole
  Københavns Skole & Idrætsakademi
  Køge Bugt Privatskole
  Landsbyskolen
  Lygten Skole
  Mariendal Friskole
  N. Zahles Seminarieskole
  Nørrebro Lilleskole
  Park Allé Privatskole
  Peterskolen
  Rudolf Steiner Skolen i København RSS
  Rygaards Skole
  Ryparken Lille Skole
  Rønne Privatskole
  Salix Skole
  Sankt Annæ Skole
  Sankt Pauls Skole
  Sct. Joseph Søstrenes Skole
  Sjællands Privatskole
  Skt. Ansgars Skole
  Suhrs Højskole
  Svaneke Friskole
  Svanevej Privatskole
  Sydbornholms Privatskole
  Sydkystens Privatskole
  Trekronergade Freinetskole
  Taastrup Realskole
  Ubberup Højskole
  Vanløse Friskole
  Vanløse Privatskole
  VerdensBørn Grundskole
  Vestegnens Privatskole
  Øbro Fri Skole
  Ørestad Friskole
  Øresunds Internationale Skole
  Østerbro Lilleskole
  Ådalens Privatskole

Kontakt kreds 7

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet

Se kredsbestyrelsen

Kreds 7 på Facebook

Udvid dit netværk med lærere på andre frie skoler i kredsens Facebookgruppe.  

Deltag på Facebook