Derfor Frie Skolers Lærerforening

Lærere på frie skoler fortæller, hvorfor de er medlemmer af FSL, og hvorfor de mener, at andre også bør være det


Man har altid mulighed for at blive sendt videre til en konsulent, der forstår den situation, man står i, og som derfor kan give et konkret svar.

MICHELLE KRISTENSEN, LÆRER PÅ OVERLADE FRISKOLE 

 • Hvorfor mener du, man bør være medlem af Frie Skolers Lærerforening?

  "Helt grundlæggende har jeg det sådan, at når man får arbejde om lærer på en fri skole, så bør man være medlem af den forening, der har overenskomsten. Prisen er måske i den dyre ende i forhold til Danmarks Lærerforening, men med den service jeg har fået, synes jeg, det er godt givet ud."

 • Hvad er den vigtigste grund til, at du er medlem af Frie Skolers Lærerforening?

  "At jeg altid kan få en personlig ydelse. For mig som nyuddannet og ny lærer på en fri skole er det vigtig, at jeg får en person i røret, som har interesse for, at jeg føler sig hørt. Man har altid mulighed for at blive sendt videre til en konsulent, der forstår den situation, man står i, og som derfor kan give et konkret svar i stedet for at affeje dig med et generelt svar."

 • Hvad føler du, at du primært får ud af dit medlemskab?

  "Jeg er nok lidt af en regelrytter. Jeg vil ikke føle mig snydt, men jeg vil heller ikke snyde andre, og derfor er jeg hurtig til at ringe. Jeg kontaktede allerede foreningen, inden jeg skulle til samtale om mit nuværende job. Jeg ville gerne vide lidt generelt om løn og arbejdstider. Ting man gerne vil have en ide om, inden man tager et job. Siden har jeg blandt andet fået sparring på om skemaet og arbejdstiden er, som det skal være, og jeg har fået hjælp til at forstå min lønseddel og de forskellige løndele. Desuden er foreningen opmærksom på, om forholdene generelt er, som de skal være, og tager selv dialogen med skolen."


Når jeg f.eks. har opsparet 300 timers afspadsering, så giver det mig tryghed for, at hvis skolen går rabundus, så har jeg en fagforening, der skaffer pengene eller træder til, hvis skolen stiller sig på bagbenene.

ANDERS KRAG, LÆRER PÅ MAGLEBY EFTERSKOLE

 • Hvorfor mener du, man bør være medlem af Frie Skolers Lærerforening?

  "Fordi det er Frie Skolers Lærerforening, der har overenskomsten. Det er skolelærdom, at man er medlem af den fagforening, der har overenskomsten. Hvis ikke der var en overenskomsten, så kan vi gå tilbage i historien og se, hvor vi så var som lønmodtagere. Det så skidt ud."

 • Hvad er den vigtigste grund til, at du er medlem af Frie Skolers Lærerforening?

  "Igennem mit arbejdsliv som bl.a. murer og stilladsarbejder har jeg brugt fagforeningen flere gange, end jeg kan huske. Hvis ikke vi bruger overenskomsten, så forvitrer den, fordi der dannes præcedens for, at der f.eks. ikke udbetales et tillæg, og så kan arbejdstageren påberåbe sig, at tillægget ikke er gyldigt, fordi det ikke bliver brugt. Man skal bruge overenskomsten, og man skal forhandle sin lokalaftale og bakke op om tillidsrepræsentanten. Det er os som medlemmer, der er foreningen, det er hverken politikerne eller de ansatte."  

 • Hvad føler du, at du primært får ud af dit medlemskab?

  "At jeg kan være sikker på, at hvis der er noget bøvl, så har jeg en fagforening i ryggen, som stiller op og tager sagen for mig. Når jeg f.eks. har opsparet 300 timers afspadsering, så giver det mig tryghed for, at hvis skolen går rabundus, så har jeg en fagforening, der skaffer pengene eller træder til, hvis skolen stiller sig på bagbenene. Jeg har den grundindstilling, at ansatte og ledelse repræsenterer to forskellige grupper, og fagforeningen tager de ansattes parti."


For mig er det en del af opdragelsen, at når man bliver voksen og får et job, så er også man medlem af en fagforening, så man kan få hjælp og støtte i sit arbejdsliv.

PERNILLE ROVSING, LÆRER OG TILLIDSREPRÆSENTANT PÅ ØSTERSKOV EFTERSKOLE

 • Hvorfor mener du, man bør være medlem af Frie Skolers Lærerforening?

  "Jeg kan ikke forestille mig, ikke at være det. For mig er det en del af opdragelsen, at når man bliver voksen og får et job, så er man også medlem af en fagforening, så man kan få hjælp og støtte i sit arbejdsliv. Når klaveret spiller rent, er det måske ikke relevant, men hvad så når tingene spidser til? Desuden er det fagforeningen, der forhandler om og tager dialogen om ens arbejdsforhold på et højere plan." 

 • Hvad er den vigtigste grund til, at du er medlem af Frie Skolers Lærerforening?

  "Jeg er tillidsrepræsentant, fordi jeg godt kan lide dialogen om arbejdsforholdene. Jeg bruger Frie Skolers Lærerforening til at sparre med andre tillidsrepræsentanter i kredsen og henter inspiration på foreningens arrangementer, som giver nogle vinkler på, hvad jeg kan gå hjem og kigge på. Vi har f.eks. lige lavet et grundeftersyn af vores weekendvagter, hvor vi har gjort det samme i 10 år. Det er et spændende arbejde, hvor man kan inddrage kollegerne og prøve at lave en proces, som ikke går hårknude. En skole er et minisamfund, der skal fungere med de ting, der nu kan lade sig gøre, og der er en fagforening vigtig."

 • Hvad føler du, at du primært får ud af dit medlemskab?

  "Som tillidsrepræsentant er det mest konkrete, at jeg ringer til konsulenterne på sekretariatet, når jeg får et spørgsmål fra en kollega, som jeg ikke kan finde et fyldestgørende svar på på hjemmesiden. Så får jeg et svar på både regler og procedurer, som jeg kan gå videre med. Hvis det er mere lavpraktisk, kontakter jeg i første omgang kredsformanden, som enten kan hjælpe selv eller henvise mig videre til sekretariatet."