Udmeldelse af Frie Skolers Lærerforening

Her kan du læse, hvordan du melder dig ud af FSL. Er du i tvivl, så ring til os

Vi vil naturligvis helst have, at du fortsætter som medlem.

Er du i tvivl, om du skal melde dig ud, så snak med en konsulent, der kan give dig et overblik over, hvordan FSL kan hjælpe i lige netop din situation. 

Ring på 87 46 91 10 eller skriv og book en samtale med en konsulent på fsl@fsl.dk

 • Hvad er varslet?

  Udmeldelse af Frie Skolers Lærerforening skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af kontingentperioden.

  Det vil sige, hvis du er almindeligt medlem og for eksempel melder dig ud den 17. maj, er du udmeldt pr. 30.juni.

 • Er du blevet ledig?

  Husk, at kontingentet falder til 200 kroner, hvis du bliver ledige. Foreningens konsulenter kan blandt andet hjælpe dig med at gennemgå løn og ansættelsesvilkår på en anden fri skole, før du skriver under på kontrakten.

  Du kan også få hjælp til at gennemgå omstændighederne omkring din afskedigelse. 

 • Er du gået ned i tid?

  Husk at kontingentet følger din ansættelsesgrad. 

  Hvis du arbejder 50 procent eller derunder eller er i fleksjob (ny ordning) falder kontingent til 295 kroner om måneden. 

 • Skal du på barsel?

  Når du er på barsel med barselsdagpenge falder kontingentet til 295 kroner. Husk, at foreningens konsulenter kan  hjælpe dig med at lave en barselsplan. 

  Læs mere om reglerne for barsel

 • Skyldes din udmeldelse pension?

  Pensionerede medlemmer af FSL kan fortsætte deres medlemsskab for et kontingent på 100 kroner om måneden. Du fortsætter med at modtage medlemsmagasinet Frie Skoler og du kan stadig gøre brug af alle medlemstilbud. 

  Har du en frivillige gruppelivsforsikring, kan du bevare den ved at forsætte dit medlemskab som pensionistmedlem. I den frivillige gruppelivsforsikring er der en dødsfaldsdækning på 150.938 kr. til de efterladte, hvis du dør. Der betales ikke afgift af beløbet. Forsikringen gælder indtil du fylder 70 år, så længe du er medlem af FSL. Den årlige præmie er fortsat 624,- kr. om året.

  Derudover arrangerer pensionistudvalgt en årlig højskole med forplejning, udflugter og underholdning på Hornstrup Kursuscenter. Som medlem kan du deltage til en favorabel pris, og du kan invitere din ægtefælle med. Ægtefæller betaler den fulde pris. 

   

Sådan melder du dig ud

Vi har brug for at have din udmeldelse på skrift. Send den derfor til fsl@fsl.dk eller som brev til:

Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6
8240 Risskov 

Skriv dit fulde navn, din adresse, dit medlemsnummer og årsagen til, at du melder dig ud. 

Langt de fleste udmeldelser sker pga. jobskifte til et andet overenskomstområde eller pension.

Er du utilfreds med din oplevelse af FSL, vil vi meget gerne vide hvorfor, så vi kan gøre det bedre.