Gruppelivsforsikring

Alle lærere på frie grundskoler og efterskoler er dækket af en gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv. 

Gruppelivsforsikring

Månedlønnede lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler er omfattet af en gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. 

Frivillig gruppelivforsikring

Som medlem har du mulighed for at tegne en frivillig gruppelivsforsikring via Danmarks Lærerforening. Den frivillige forsikring udbetaler et ekstra beløb, som er aldersafhængigt, i tilfælde af dødsfald. 

 • Dækning med gruppelivsforsikring

  Gruppelivsforsikringen har tre ydelser.

  • Ved dødsfald modtager de nærmeste efterladte 425.000 kroner. Derudover modtager den afdødes børn 30.000 kroner pr. barn under 21 år.
  • Hvis du rammes af en kritisk sygdom, kan du få udbetalt 150.000 kroner, og du afgør selv, hvad pengene skal bruges til.  På Forenede Gruppelivs hjemmeside kan du se hvilke sygdomme, der udløser de 150.000 kroner.
  • Pådrager børn (under 18 år) til ansatte, der er omfattet af gruppelivsforsikringen, sig en kritisk sygdom, som er angivet i forsikringsbetingelserne for voksne, udbetales der en forsikringssum. Forsikringssummen for børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom, udgør 50.000 kroner.

  Ved din død får Forenede Gruppeliv (FG) automatisk besked, og beløbet udbetales til nærmeste pårørende, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem den forsikrede og FG). Du har ret til at begunstige andre end ægtefællen eller samleveren ved din død. Indsættelse af særligt begunstigede skal ske skriftligt til FG.

  Beløbet ved kritisk sygdom udbetaler Forenede Gruppeliv direkte til dig. Beløbet er skattefrit. Ansøgning om forsikringssum ved kritisk sygdom sker ved, du udfylder en blanket, som findes på Forende Gruppelivs hjemmeside.

  På hjemmesiden kan du også logge dig ind med NemID og på den måde ansøge om forsikringsydelsen. Under ansøgningen skal du svare på en række spørgsmål og vedhæfte kopi af din lønseddel fra diagnosetidspunktet.

  Lønseddel skal vedhæftes, da du muligvis ikke er registeret med en forsikring i Forende Gruppeliv. Det skyldes, at forsikringen er tegnet kollektivt for personalet via skolen. 

  Præmie for gruppelivsordningen betales af skolen og opgives som løn via din lønseddel. Under orlov til børnepasning, barsels- og adoptionsorlov uden løn gælder gruppelivsdækningen uden præmieindbetaling.

 • Hvad koster frivillig gruppeliv

  Den årlige præmie er 312 kr. for medlemmer under 35 år og 624 kr. for medlemmer over 35 år.

 • Hvor meget får du udbetalt med frivillig gruppeliv

  Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i forbindelse med din ansættelse.

  Dækningen ved dødsfald på den frivillige gruppelivsforsikring kommer derfor ud over beløbet på den forsikring, du har i forbindelse med din ansættelse.

  Alder

  Dækningssum

  Op til 50 år

  1.000.000 kr.

  Fra 50-55 år

  600.000 kr.

  Fra 56-59 år

  400.000 kr.

  Fra 60-70 år

  151.000 kr.

  Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom.

  Forsikringen opkræves årligt med betaling første hverdag i januar.

  Forsikringen dækker indtil udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år.

 • Hvad dækker frivillig gruppeliv
  • Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom
  • Forsikringen dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 70 år
  • Forsikringen dækker også kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer under 67 år, som tidligere i et ansættelsesforhold har været omfattet af denne dækning.
  • Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte.

   

 • Ansøgning om Frivillig Gruppeliv

  Sådan ansøger du om Frivillig Gruppeliv 

  • Du udfylder med navn, adresse, mail og cpr-nummer i en sikker online formular ved at klikke på linket herunder
  • Vi bekræfter dit medlemskab, da medlemskab af Frie Skolers Lærerforening er en forudsætning for at kunne tegne en frivillig gruppelivforsikring
  • Vi sender dine oplysninger som sikker post til Danmarks Lærerforening, som administrerer ordningen
  • Du bliver oprettet i Danmarks Lærerforenings database samt hos Forende Gruppeliv
  • Du modtager et et link direkte fra Forende Gruppeliv, hvor du skal angive dine helbredsoplysninger
  • Når din frivillige gruppelivsforsikring er godkendt af Forenede Gruppeliv, vil du modtage en præmieopkrævning fra Danmarks Lærerforening.

  Start din ansøgning om Frivillig Gruppeliv