20.000

Cirka så mange henvendelser får FSL's sekretariat hvert år fra medlemmer på de frie skoler

Ofte stillede spørgsmål

FSL's sekretariat får mere end 20.000 henvendelser fra medlemmer om året. En del spørgsmål går igen, og her kan du læse korte svar på de spørgsmål FSL-medlemmer oftest stiller.

 • Jeg skal holde min første sommerferie, har jeg sædvanlig løn fra skolen?
  • Ja, hvis du er fx ansat pr 1. august 2021, har du optjent ferie på lige fod med dine kolleger. Du har derfor ret til sædvanlig løn i dine ferier.
  • Hvis du er ansat senere end 1. september 2021 er det ikke sikkert, du har optjent ferie til alle feriedagene. Har du være ansat et sted før, kan du dog have feriepenge med der fra til resten af ferien.
  • Hvis du er ny på arbejdsmarkedet og ansat senere end 1. september 2021 og ikke optjent alle feriedage, så skal du henvende dig i A-kassen inden feriens start.

  På vores online rådgivningssider for FSL-medlemmer kan du læse alt om reglerne for ferie på de frie skoler. 

  Find svar

 • Hvad betyder øremærket orlov?

  Den 2. august 2022 træder en ny barselslov i kraft De nye regler kommer til at gælde for forældre, der får barn den 2. august 2022 eller senere.

  De nye regler giver 24 ugers orlov efter fødslen til hver forælder og begge forældre har mulighed for at overdrage 13 af disse uger til den anden forælder. De resterende 11 uger er øremærkede. Det betyder at 2 af ugerne skal afholdes inden jeres barn er 10 uger og de øvrige 9 ugers orlov skal være afviklet inden jeres barn fylder 1 år.

  På vores online rådgivningssider for FSL-medlemmer kan du læse alt om reglerne for barsel på de frie skoler. 

  Find svar

 • Skal jeg lave en plan for min orlov inden fødslen?

  Du skal blot inden 6 uger efter fødslen meddele skolen, hvordan du holder orlov. Har du lavet en aftale med skolen om det inden fødslen, kan du ændre aftalen indtil 6 uger efter fødslen. Frie Skolers Lærerforening laver gerne en præcis barselsplan, når du har født.

  På vores online rådgivningssider for FSL-medlemmer kan du læse alt om reglerne for barsel på de frie skoler. 

  Find svar

 • Hvordan opgøres barnets 1. og 2. sygedag?

  Barnets 1. sygedag er den dag, hvor barnets sygdom starter – og den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller fridag.

  På vores online rådgivningssider for FSL-medlemmer kan du læse alt om reglerne for fravær og sygdom på de frie skoler. 

  Find svar

 • Har jeg ret til at holde fri til f.eks. en begravelse?

  Du har kun ret til at holde fri ved f.eks. begravelse, flytning eller runde fødselsdage, hvis der på din skole er en personalepolitik, hvor det er aftalt, at du har fri.

  På vores online rådgivningssider for FSL-medlemmer kan du læse alt om reglerne for fravær på de frie skoler. 

  Find svar

 • Hvad er den 6. ferieuge?

  Den 6. ferieuge er den kommunale betegnelse for det, der på vores område hedder de særlige feriedage. Du optjener særlige feriedage i kalenderåret med 0,42 dag pr. måneds ansættelse.

  Du bestemmer, efter aftale med skolen,  hvornår du vil afholde de særlige feriedage. Har du ikke valgt en placering senest 1. januar, kan skolen dog med en måneds varsel bestemme, hvornår de skal afvikles.

  På vores online rådgivningssider for FSL-medlemmer kan du læse alt om reglerne for de særlige feriedage. Læs blandt andet svarene alle de typiske spørgsmål, vi får omkring de særlige feriedage.

  Find svar

 • Har jeg ret til aldersreduktion / nedsat tid?

  Aldersreduktion/60-årsreglen giver dig ret til nedsat arbejdstid fra det skoleår, hvor du fylder 60 år. Mulighederne er forskellige afhængige af din alder.

  Er du fyldt 60 år inden den 1. august 2016, har du ret til at blive tillagt 175 timer, som du selv disponerer over. Du får din sædvanlige løn. Ved overarbejde kan du dog ikke få overtidsbetaling.

  Fyldte du 60 år den 1. august 2016 eller fylder du 60 inden 1. august 2023, har du ret til nedsat tid med op til 175 timer. Du går samtidig tilsvarende ned i løn, men du har ret til din hidtidige pensionsindbetaling.

  På vores online rådgivningssider for FSL-medlemmer kan du læse alt om reglerne for pension på de frie skoler. 

  Find svar

 • Kan jeg forsætte som FSL-medlem når jeg går på pension?

  Du kan fortsætte som pensionistmedlem til et månedligt kontingent på 100 kroner, som opkræves kvartalsvis. 

  Et pensionistmedlemskab giver adgang til et årligt pensionistkursus på Hornstrup Kursuscenter, medlemsbladet og frivillig gruppelivsforsikring. 

  I den frivillige gruppelivsforsikring er der en dødsfaldsdækning til de efterladte, hvis du dør. Der betales ikke afgift af beløbet. Forsikringen gælder indtil du fylder 70 år og så længe du er medlem af FSL. 

  Læs mere om forsikringer gennem Frie Skolers Lærerforening. 

  Klik her

 • Skal min skoleleder vide, hvad jeg fejler ved sygdom?

  Din skoleleder har ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler og normalt heller ikke, hvorfor du er blevet syg. Det har jobcenteret derimod.

  Sættes sygedagpengerefusionen til din arbejdsgiver ned, kan arbejdsgiveren blive part i din sygedagpengesag og måske få adgang til dine helbredsoplysninger ad den vej.

  På vores online rådgivningssider for FSL-medlemmer kan du læse alt om reglerne når du bliver sygdom som lærer på de frie skoler. 

  Find svar