Kontingent

Husk, at dit kontingent til Frie Skolers Lærerforening er fradragsberettiget.
Som medlem får du et skattefradrag på op til 7.000 kroner årligt.

Dit kontingent til Frie Skolers Lærerforening afhænger af dit aktuelle ansættelsesforhold. Husk derfor at informere os hurtigst muligt om ændringer, der har indflydelse på dit kontingent. 

Du finder en oversigt over kontingentsatser herunder.

Husk Betalingsservice
Når du tilmelder dig til Betalingsservice, bliver dit kontingent altid betalt til tiden.

Aktuelle kontingentsatser


Bidrag til dispositionsfond

Med en kontingentsats på 590 kroner går der 90 kroner til foreningens strejkekasse. Bidraget nedsættes i takt med kontingentsatsen. Medlemmer på højskoler betaler ikke bidrag til strejkekassen, da de endnu ikke har en overenskomst, og derfor ikke kan strejke eller blive lockoutet. 

Kontakt os hurtigst muligt ved ændringer

Du er selv forpligtet til at kontakte Frie Skolers Lærerforening, hvis der sker ændringer i dine forhold, som påvirker dit kontingent. Vi får ikke automatisk oplysninger, når der sker ændringer for dig.

Det er vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt, da vi kun i helt særlige tilfælde ændrer dit kontingent med tilbagevirkende kraft. Og vi ændrer aldrig længere tilbage end sidste årsskifte. Det skyldes, at der er sket indberetning til Skat.

Læs mere om kontingent

 • Særligt for nye lærere

  Hvis du er i din første ansættelse som lærer, kan du være medlem uden at betalte kontingent de tre første måneder af din ansættelse. Kontingentfritagelsen kræver, at du ikke tidligere har haft en anciennitetsgivende ansættelse. 

  Nyuddannede, og andre i første lærerjob, bliver desuden optaget som medlem uden karensperiode, når indmeldelsen sker inden for tre måneder efter ansættelsen. 

  Kontakt medlemsservice
  Ring på 87 46 91 10 eller skriv til fsl@fsl.dk for at få svar omkring dit kontingent og dit medlemskab af Frie Skolers Lærerforening. 

 • Nedsat kontingent

  Som medlem af Frie Skolers Lærerforening, har du mulighed for at få nedsat dit kontingent i en periode.

  Du kan få nedsat dit kontingent: 

  • hvis du er på barsels- eller forældreorlov og modtager barselsdagpenge. Nedsat kontingent kræver, at du ikke modtager supplerende ydelser eller løn under orloven
  • hvis du er ledig og modtager dagpenge. Kontingentnedsættelsen ophører, når du kommer i job
  • hvis du er syg og modtager sygedagpenge. Kontingentnedsættelsen ophører, når du kommer i job

   

  Kontakt medlemsservice
  Ring på 87 46 91 10 eller skriv til fsl@fsl.dk for at få svar omkring dit kontingent og dit medlemskab af Frie Skolers Lærerforening. 

 • Kontingentfrihed

  Hvis du er på orlov uden løn, kan du søge om at blive kontingentfritaget i orlovsperioden. En kontingentfritagelse kræver, at du ikke er beskæftiget på en anden fri skole eller modtager dagpenge eller andre offentlige ydelser. 

   

  Kontakt medlemsservice
  Ring på 87 46 91 10 eller skriv til fsl@fsl.dk for at få svar omkring dit kontingent og dit medlemskab af Frie Skolers Lærerforening.