Kontingent

Det månedlige kontingent for et medlemskab af Frie Skolers Lærerforening afhænger af din situation. Kontingentet giver et skattefradrag på op til 6.000 kroner årligt.

Prisen for et almindeligt medlemskab er 590 kroner om måneden. Heraf går 90 kroner til foreningens Dispositionsfond. Læs mere om fonden her på siden. 

I tabellen kan du se din kontingentsats, hvis du f.eks. er på dagpenge eller arbejder under halv tid.

Kontingentet afhænger af dit ansættelsesforhold. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt informerer os om ændringer, der har indflydelse på dit kontingent. 

Husk at tilmelde Betalingsservice
Når du tilmelder dig til Betalingsservice, bliver dit kontingent altid betalt til tiden, og du undgår besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. 

Aktuelle kontingentsatser

Medlemskab
Kontingentsats
Alm. medlem
590 kroner pr. måned
Alm. medlem - under halv tid eller fleksjob (ny ordning)
295 kroner pr. måned
Barsel med dagpenge
295 kroner pr. måned
Sygemeldt på sygedagpenge
200 kroner pr. måned
Ledig
200 kroner pr. måned
Studerende
40 kroner pr. måned
Studerende i praktik
340 kroner pr. måned
Pensionist
100 kroner pr. måned
GEW (ansatte på tyske skoler)
430 kroner pr. måned
GEW - under halv tid
215 kroner pr. måned

Læs mere om kontingent

 • Særligt for nye lærere

  Hvis du er i din første ansættelse som lærer, kan du være medlem uden at betalte kontingent de tre første måneder af din ansættelse. Kontingentfritagelsen kræver, at du ikke tidligere har haft en anciennitetsgivende ansættelse. 

  Nyuddannede, og andre i første lærerjob, bliver desuden optaget som medlem uden karensperiode, når indmeldelsen sker inden for tre måneder efter ansættelsen. 

  Kontakt medlemsservice
  Ring på 87 46 91 10 eller skriv til fsl@fsl.dk for at få svar omkring dit kontingent og dit medlemskab af Frie Skolers Lærerforening. 

 • Nedsat kontingent

  Som medlem af Frie Skolers Lærerforening, har du mulighed for at få nedsat dit kontingent i en periode.

  Du kan få nedsat dit kontingent: 

  • hvis du er på barsels- eller forældreorlov og modtager barselsdagpenge. Nedsat kontingent kræver, at du ikke modtager supplerende ydelser eller løn under orloven
  • hvis du er ledig og modtager dagpenge. Kontingentnedsættelsen ophører, når du kommer i job
  • hvis du er syg og modtager sygedagpenge. Kontingentnedsættelsen ophører, når du kommer i job

  Du er selv forpligtet til at kontakte Frie Skolers Lærerforening, hvis der sker ændringer i dine forhold, som påvirker dit kontingent.

  Det er vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt, da vi kun i helt særlige tilfælde kan nedsætte dit kontingent med tilbagevirkende kraft. Og vi ændrer aldrig længere tilbage end sidste årsskifte. Det skyldes, at der er sket indberetning til Skat.

  Kontakt medlemsservice
  Ring på 87 46 91 10 eller skriv til fsl@fsl.dk for at få svar omkring dit kontingent og dit medlemskab af Frie Skolers Lærerforening. 

 • Kontingentfrihed

  Hvis du er på orlov uden løn, kan du søge om at blive kontingentfritaget i orlovsperioden. En kontingentfritagelse kræver, at du ikke er beskæftiget på en anden fri skole eller modtager dagpenge eller andre offentlige ydelser. 

  Du er selv forpligtet til at kontakte Frie Skolers Lærerforening, hvis der sker ændringer i dine forhold, som påvirker dit kontingent. Vi får ikke automatisk oplysninger, når der sker ændringer for dig.

  Det er vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt, da vi kun i helt særlige tilfælde kan give dig kontingentfrihed med tilbagevirkende kraft. Og vi ændrer aldrig længere tilbage end sidste årsskifte. Det skyldes, at der er sket indberetning til Skat.

  Kontakt medlemsservice
  Ring på 87 46 91 10 eller skriv til fsl@fsl.dk for at få svar omkring dit kontingent og dit medlemskab af Frie Skolers Lærerforening. 

 • Ændringer i dit kontingent

  Du er selv forpligtet til at kontakte Frie Skolers Lærerforening, hvis der sker ændringer i dine forhold, som påvirker dit kontingent.

  Det gælder uanset om ændringerne betyder, at dit kontingent stiger eller falder. Det er vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt. 

  Kontakt medlemsservice
  Ring på 87 46 91 10 eller skriv til fsl@fsl.dk for at få svar omkring dit kontingent og dit medlemskab af Frie Skolers Lærerforening. 

 • Kontingent og Dispositionsfond

  Kontingentet for medlemskab af Frie Skolers Lærerforening bliver fastlagt hvert andet år på foreningens repræsentantskabsmøder.

  Dit kontingent er sammensat af en kontingentsats samt et bidrag til foreningens Dispositionsfond. 

  Kontingentet blev på det seneste repræsentantskabsmøde i 2019 fastlagt til:

  • Kontingentsats: 500 kroner for et almindeligt fuldtidskontingent
  • Bidrag til dispositionsfonden: 90 kroner for et almindeligt fuldtidskontingent

  Foreningens dispositionsfond
  Dispositionsfondens formål er at yde støtte til faglige/fagpolitiske aktiviteter, der er iværksat eller tænkes iværksat af medlemmer af Frie Skolers Lærerforening i overensstemmelse med Frie Skolers Lærerforenings hovedbestyrelse eller den lokale kredsbestyrelse i samarbejde med hovedbestyrelsen. Herudover kan der ydes støtte til andre lønmodtagerorganisationers faglige/fagpolitiske aktiviteter. (kilde: foreningens vedtægter)

  Kontakt medlemsservice
  Ring på 87 46 91 10 eller skriv til fsl@fsl.dk for at få svar omkring dit kontingent og dit medlemskab af Frie Skolers Lærerforening.