20.000

Cirka så mange henvendelser får FSL's sekretariat hvert år fra medlemmer på de frie skoler

Brug FSL når du...

Det frie skoleområde er på mange måder et specielt område. Der er forskellige skoleformer med forskellige regelsæt, som det er meget få, der beskæftiger sig med i det daglige, og som lærer kan du få brug for FSL i stort set alle situationer i det arbejdsliv. 

 • Brug FSL, når du vil have tjekket din løn

  FSL gennemførte sidste skoleår 31 lønmøder forskellige steder i landet. 630 medlemmer deltog på møderne, og de fik oplysningerne på deres lønsedler kontrolleret.

  Da FSL senest gennemførte et løntjek, fandt konsulenterne:

  • fejl  i 35 procent af lønsedlerne
  • fejl for en samlet værdi på over en million kroner

  Hvis du er tvivl om, hvorvidt din løn passer, kan du altid få den tjekket af en FSL-konsulent.

  På online rådgivningsiderne på FSL-medlemmer finder du desuden en guide til din lønseddel

 • Brug FSL, når du skal på barsel eller pension

  Når du skal på barsel eller pension, er det helt afgørende, hvilken løsning du vælger. FSL’s konsulenter kender regler og hjælper dig med at lægge en god plan.

  I sidste skoleår hjalp FSL’s konsulenter:

  • 240 medlemmer med barselsplaner
  • 145 medlemmer med pensionsoversigter

  Læs mere om barsel og pension på online rådgivningssiderne for FSL-medlemmer

  Find svar

 • Brug FSL, når du skifter job

  FSL's konsulenter hjælper hvert år medlemmer med at gennemgå løn og kontrakter i forbindelse med et jobskifte. På den måde sikrer du, at du ikke mister penge, du har til gode fra din tidligere arbejdsgiver. 

  Det kan f.eks. dreje sig om manglende betaling for overtid. I 2017 hjalp FSL et medlem til 175.000 som kompensation for mangle betaling for mere end 1.000 overarbejdstimer. 

 • Brug FSL, når du skal have ført din sag

  Selv om de fleste problemer bliver løst, inden det udvikler sig til en juridisk sag, fører FSL’s jurister hvert år sager for medlemmerne.

  I skoleåret 201/17 førte FSL:

  • 184 opsigelsessager
  • 23 § 37-sager, hvor man finder en løsning lokalt
  • en halv snes sager i det fagretlige system
 • Brug FSL, når du bliver syg

  Når du bliver syg eller rammes af en ulykke, har du ikke selv overskud til at overskue de muligheder, der findes.

  FSL’s konsulenter kender lovgivningen og har kræfterne til at holde møder med skolen, lægerne og forvaltningen og
  slå i bordet for at sikre dig den bedst mulige løsning.

  FSL har to konsulenter, som varetager de sociale sager (sygdom, arbejdsfastholdelse mv.). De hjalp bl.a. Sussie Stage, da hun sygemeldt. 

  Læs historien

 • Brug FSL, når din skole går konkurs

  10 gange i seneste skoleår var FSL ude på skoler, som gik konkurs. FSL holder orienteringsmøde for de konkursramte
  medlemmer og hjælper dem med at få penge fra Lønmodtagernes Garantifond.

  • 60 medlemmer fik i seneste skoleår hjælp ved konkurser 
  • 310 lærere/børnehaveklasseledere blev sidste skoleår afskediget fra de frie skoler

  Da Lisbeth Poulsens skole gik konkurs fik hun uvurderlig hjælp fra FSL.

  Læs historien