Vedtægter

FSL's aktuelle vedtægter er gældende fra 8. november 2019.

Foreningens vedtægter er opdelt i særskilte vedtægter for FSL, kredse i FSL samt FSL's dispositionsfond.

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted på et repræsentantskabsmøde, og ændringer kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. 

De reviderede vedtægter træder i kraft umiddelbart efter et repræsentantskabsmødes afslutning med mindre andet er angivet i vedtægternes § 22.