Vedtægter

Frie Skolers Lærerforenings aktuelle vedtægter er gældende fra 3. november 2023.

Foreningens vedtægter er opdelt i særskilte vedtægter for Frie Skolers Lærerforening, kredse i Frie Skolers Lærerforening samt foreningens dispositionsfond.

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted på et repræsentantskabsmøde, og ændringer kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. 

De reviderede vedtægter træder i kraft umiddelbart efter et repræsentantskabsmødes afslutning med mindre andet er angivet i vedtægternes § 22.