Økonomi

Frie Skolers Lærerforenings regnskaber fremlægges til orientering på foreningens repræsentantskabsmøder i ulige år. 

I lige år vil regnskabet blive fremlagt på en generalforsamling.

Kommentar til årsregnskab for 2019

  • Resultatet viser et overskud på 1 mio. kr. ud af en omsætning på 53,6 mio. kr. Der var budgetteret med et underskud på 0,6 mio., og ikke mindst i det lys finder Frie Skolers Lærerforenings hovedbestyrelse resultatet tilfredsstillende.  
  • Regnskabet er revideret af såvel medlemsvalgt som statsautoriseret revision uden anmærkninger.
  • Medlemsfremgangen er fortsat, hvilket regnskabsresultatet vidner om.