Økonomi

Frie Skolers Lærerforenings regnskaber fremlægges til orientering på foreningens repræsentantskabsmøder i ulige år. 

I lige år vil regnskabet blive fremlagt på en generalforsamling.

Kommentar til årsregnskab for 2018

  • Resultatet viser et overskud på 5,8 mio. kr. ud af en omsætning på 52,7 mio. kr. Indtægterne er steget med godt fem mio. kr. i forhold til regnskabet for 2017.
  • Regnskabet er revideret af såvel medlemsvalgt som statsautoriseret revision uden anmærkninger.
  • Regnskabsresultatet vidner om en forening i fremgang, hvor der skal tages hensyn til et højere medlemsniveau.