Økonomi

Frie Skolers Lærerforenings regnskaber fremlægges til orientering på foreningens repræsentantskabsmøder i ulige år. 

Startende fra 2018 vil regnskabet blive fremlagt på en generalforsamling i lige år.

Kommentar til årsregnskab for 2017

  • Resultatet viser et overskud på 1,3 mio. kr. ud af en omsætning på 47,5 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved udgangen af 2017 58,2 mio. kr.
  • Regnskabet er revideret af såvel medlemsvalgt som statsautoriseret revision uden anmærkninger.
  • Regnskabsresultatet for 2017 afspejler en forening i god økonomisk gænge med plads til og fokus på fortsat at styrke foreningens position i forhold til både nuværende og fremtidige medlemmer.