Økonomi

Frie Skolers Lærerforenings regnskaber fremlægges til orientering på foreningens repræsentantskabsmøder i ulige år. 

I lige år vil regnskabet blive fremlagt på en generalforsamling.

Kommentar til årsregnskab for 2020

  • Resultatet viser et overskud på 4,24 mio. kr. ud af en omsætning på 55,1 mio. kr. Frie Skolers Lærerforenings hovedbestyrelse finder, isoleret set, resultatet meget tilfredsstillende. Isoleret set, fordi den væsentligste grund til det store overskud er alle de aktiviteter, foreningen ikke har gennemført på grund af corona-nedlukninger.  
  • Regnskabet er revideret af såvel medlemsvalgt som statsautoriseret revision uden anmærkninger.
  • Medlemsfremgangen er fortsat, hvilket regnskabsresultatet vidner om.