Frie Skolers Lærerforening er verdensmålspartner hos SOS Børnebyerne.

Frie Skolers Lærerforening støtter SOS Børnebyernes arbejde med at sikre skolegang og uddannelse til udsatte børn og unge.

Via støtten til SOS Børnebyerne bidrager Frie Skolers Lærerforening samtidig til indfrielsen af tre af de verdensmål, som FN har formuleret: målet om at afskaffe fattigdom, målet om kvalitetsuddannelse og målet om anstændige jobs og økonomisk vækst.

Frie Skolers Lærerforening støtter SOS Børnebyerne med 40.000 kr. om året. Pengene tages fra foreningens konto for støtte til humanitære formål. 

Om SOS Børnebyerne
SOS Børnebyerne driver en lang række børnehaver, skoler og uddannelsessteder i udviklingslande.

  • 23000 børn går i børnebyernes 217 børnehaver
  • 98000 børn går i børnebyernes 176 skoler
  • 18.000 unge tager en uddannelse på børnebyernes 59 tekniske skoler

Læs mere om samarbejdet

Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris

Med Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris støtter foreningen projekter, personer eller institutioner/organisationer, der arbejder for børn og unge

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings Åndsfrihedspris

Frie Skolers Lærerforenings Åndsfrihedspris anerkender åndsfrihed, civil courage og et velfungerende moralsk/etisk kompas.

Læs mere