Arbejdsmiljø og trivsel

Sussie Stage brugte livlinen

Da det strammede til, var Sussie Stage glad for, at der var hjælp at hente i den anden ende af røret

I 2014 blev Sussie Stage sygemeldt, og hun fratrådte efterfølgende efter seks et halvt år som lærer og to år som tillidsrepræsentant. Både før, under og efter fratrædelsen brugte hun Frie Skolers Lærerforenings (FSL) konsulenter flittigt, og det er hun glad for i dag.

»De hjalp mig rigtig meget, og jeg er sikker på, at det betød, at jeg kom bedre gennem den personlige krise, som jeg var i«, siger hun.

Og i et langt forløb, som det Sussie Stage oplevede, har man brug for mange forskellige typer hjælp, og det fik hun, fortæller Sussie Stage.

»I begyndelsen støttede og coachede FSL’s konsulenter mig, og de gav mig viden og redskaber, som gjorde det lettere for mig at klare de forskellige forhandlinger og udfordringer, som jeg stod i som lærer og tillidsrepræsentant. Støtten betyder, at jeg i dag kan se tilbage på forløbet og sige til mig selv, at jeg gjorde det godt. Jeg var konstruktiv og samarbejdsvillig, og det er jeg glad for, at jeg kan sige«.  

Da Sussie Stage blev sygemeldt og siden fratrådte, fik hun krisehjælp fra foreningen:

 

Det hjalp mig virkelig meget at få forløbet talt igennem med en professionel. Det har man brug for, når ens verden ramler

Sussie Stage

 

Til sidst kunne Sussie Stage ikke overskue alle de møder og mails, hun skulle holde styr på i sit sygeforløb, og FSL’s konsulenter gav derfor Sussie Stage assistance i forbindelse med møder og korrespondance med skolen og kommunen:

»Det var en kæmpe lettelse«, siger Sussie Stage.

I dag er forløbet på afstand, og hun har haft overskud til at se fremad.

Hun har brugt skoleåret på at tage et ekstra linjefag i specialpædagogik, og nu glæder hun sig til at søge job og komme tilbage til lærergerningen:

»Jeg elsker at være lærer, og jeg elsker det pædagogiske arbejde med børnene – og især dem, der har det svært«, siger hun. 

 

Når konkursen rammer:

Lisbeth Poulsen mødte en juridisk engel

Da Lisbeth Poulsens arbejdsplads gik konkurs, trådte juridisk konsulent Inge-Marie Huusmann Pedersen til, så medlemmerne fik deres løn

Læs Lisbeths historie