Inspiration til dig som arbejdsmiljørepræsentant

Vi har samlet materiale, som vi mener, kan hjælpe dig med arbejdsmiljøarbejdet på en fri skole. Vi har samlet materialerne under fem emner, som du finder herunder. 

Hent inspiration til arbejdet med disse emner

 • Elever

  ELEVER PÅVIRKER ARBEJDSMILJØET

  ARBEJDET MED ELEVER KAN STILLE HØJE FØLELSESMÆSSIGE KRAV TIL DIG OG DINE KOLLEGER, NÅR ELEVERNE HAR HELBREDSMÆSSIGE, SOCIALE ELLER PERSONLIGE PROBLEMER. DET KAN GIVE STOR MENING I ARBEJDET AT STØTTE ELEVER MED PROBLEMER, MEN DET KAN BLIVE EN BELASTNING FOR DEN ENKELTE, HVIS I IKKE HAR DE RETTE FOREBYGGENDE TILTAG TIL AT UNDGÅ FOR HØJE FØLELSESMÆSSIGE KRAV.  

   

  Tæt på mistrivsel (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø)
  Elever, der mistrives, kan være en stor udfordring, hvis kulturen på skolen eller læreren selv forventer, at problemet skal løses af den enkelte. Det er et arbejdsmiljøproblem som arbejdsmiljøorganisationen skal forebygge med indsatser, der aflaster og støtter lærerne. 

  Hent materialet her: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/taet-paa-mistrivsel

   

  Sådan forebygger skolen vold (Frie Skolers Lærerforening)
  Frie Skolers Lærerforenings inspirationsmateriale om vold beskriver skolens forpligtelse til at lave retningslinjer om forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Materialet er udarbejdet som inspiration til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på de frie skoler. Materialet indeholder forslag til et lokalt registrerings- og analyseredskab.

  Hent materialet her: https://www.fsl.dk/media/2651/fsl_arbejdsmilj%C3%B8_inspirationsmateriale_voldogtrusler.pdf

   

  Forbyg konflikter og vold (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø)
  I mange tilfælde af fysisk eller psykisk vold på skolerne har der været en uenighed eller en konflikt forud for selve episoden. Det giver jer en mulighed for at forebygge ved at have fokus på hvordan I undgår de forudgående konflikter. Arbejdsmiljøorganisationen kan sætte forebyggende initiativer i gang for alle ansatte, så I kan føle jer trygge, når i går på arbejde.

  Hent materialet her: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/forebyg_konflikter_og_vold

   

  Traumatiserende hændelser (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø)
  Når man arbejder med mennesker, kan I risikere at komme ud for en traumatiserende hændelse for eksempel en elev, der kommer ud for en ulykke. Skolens beredskab kan sikre et overblik, når der er allermest brug for det. Dialogen om risikoen og håndteringen i situationen kan forebygge og støtte de ansatte.

  Hent materialet her: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser

   

  Forebyg og håndter krænkelser fra elever og forældre (Frie Skolers Lærerforening)
  Frie Skolers Lærerforenings inspirationsmateriale om krænkelser giver jer ideer til forebyggelse af krænkelser, så eleverne ikke giver lærerne et dårligt arbejdsmiljø. Sker det alligevel er det nødvendigt med en god opbakning og håndtering af episoden. 

  Hent materialet her: https://www.fsl.dk/media/3467/fsl_amr_inspiration_kr%C3%A6nkelse-elever-for%C3%A6ldre.pdf

   

  Stop krænkende handlinger af seksuel karakter (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø)

  Elever der i sprog og handlinger krænker lærere seksuelt skal forebygges og stoppes. I bør i fællesskab melde tydeligt ud, hvor jeres grænse går, og alle skal vide, hvad I gør, hvis det sker. Arbejdsmiljøorganisationen kan sikre, at der er retningslinjer, så det er klart for alle, hvad der gælder på skolen, og hvordan man håndterer krænkelser af seksuel karakter.

  Hent materialet her: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/kraenkende-handlinger/kraenkende-handlinger-af-seksuel-karakter

   

  Om materialerne

  • Branchevejledninger giver vejledning i, hvordan I på skolen håndterer de typiske problemer. De udgives af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø.
  • Frie Skolers Lærerforening materiale kan inspirere dig i dit arbejde som arbejdsmiljømiljørepræsentant på en fri skole.
 • Forældre

  FORÆLDRENE PÅVIRKER ARBEJDSMILJØET

  ARBEJDET MED ELEVER KAN STILLE HØJE FØLELSESMÆSSIGE KRAV TIL DIG OG DINE KOLLEGER, NÅR ELEVERNE HAR HELBREDSMÆSSIGE, SOCIALE ELLER PERSONLIGE PROBLEMER. DET KAN GIVE STOR MENING I ARBEJDET AT STØTTE ELEVER MED PROBLEMER, MEN DET KAN BLIVE EN BELASTNING FOR DEN ENKELTE, HVIS I IKKE HAR DE RETTE FOREBYGGENDE TILTAG TIL AT UNDGÅ FOR HØJE FØLELSESMÆSSIGE KRAV.

  Sådan gør du, hvis forældre klager (Frie Skolers Lærerforening) 
  Kritik og klager kan blive betragtet som et individuelt problem som sendes videre til læreren, som selv må løse problemet. Det påvirker og stiller høje krav til læreren. Når samarbejdet med forældrene halter, er det en opgave som skolens ledelse og lærerne i fællesskab skal løse. Frie Skolers Lærerforening giver inspiration til jeres proces og forslag til retningslinjer.

  Hent materialet her: https://www.fsl.dk/radgivning/find-svar/arbejdsmiljo/psykisk-arbejdsmiljo/foraeldreklager/

   

  Om materialerne
  Frie Skolers Lærerforening materiale kan inspirere dig i dit arbejde som arbejdsmiljømiljørepræsentant på en fri skole. Frie Skolers Lærerforening giver inspiration til jeres proces og forslag til retningslinjer.

 • De fysiske rammer

  SKOLENS FYSISKE RAMMER PÅVIRKER ARBEJDSMILJØET

  DET FYSISKE ARBEJDSMILJØ KAN FREMME ARBEJDSGLÆDEN, MEN DET KAN OGSÅ HÆMME ARBEJDSGLÆDEN, NÅR DET ER GENERENDE, NEDSLIDENDE ELLER FARLIGT.

   

  Støj og indeklima (Frie Skolers Lærerforening)
  Generende støj og dårligt indeklima kan give fysiske symptomer som fx hovedpine, træthed og irritation af øjne. Frie Skolers Lærerforenings inspirationsmateriale til arbejdsmiljørepræsentanten giver ideer til kortlægning af arbejdsmiljøet, så problemerne kan løses.

  Hent materialet her: https://www.fsl.dk/media/2718/fsl_arbejdsmilj%C3%B8_inspirationsmateriale_st%C3%B8jogindeklima.pdf

   

  Når klokken ringer (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø)
  Få overblik over krav og anbefalinger til skolens faglokaler. Du kan læse om procesventilation, flugtveje, førstehjælp og sikkerhedsudstyr, når I gennemfører undervisning for eksempel i fysik, billedkunst og madkundskab .

  Hent materialet her: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/byggeri-og-indretning/godt-skolebyggeri/naar_klokken_ringer

   

  Om materialerne

  • Branchevejledninger giver vejledning i, hvordan I på skolen håndterer de typiske problemer. De udgives af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø.
  • Frie Skolers Lærerforening materiale kan inspirere dig i dit arbejde som arbejdsmiljømiljørepræsentant på en fri skole.
 • Samarbejde

  SAMARBEJDET PÅ SKOLEN

  MED ET GODT SAMARBEJDE, HVOR DER ER TRYGHED OG RUM TIL FORSKELLIGHED, KAN I SAMMEN SKABE DEN GODE SKOLE FOR ELEVERNE. HVORDAN KAN I BLIVE BEDRE TIL I FÆLLESSKAB AT UDVIKLE JERES SKOLE?

   

  Samarbejdet og fællesskabet (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø)
  I kan arbejde med at skabe fælles fokus, mere gennemsigtighed eller større professionelt råderum på sammen måde som andre skoler. Skoler, som alle har arbejdet med den professionel kapital på forskellige måder, og opnået større fællesskab på skolen.  

  Hent materialet her: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/social_kapital/styrket-samarbejde

   

  Når team trives (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø)
  Teamsamarbejdet giver et fælles ansvar for undervisningen og elevernes trivsel. Når teamet fungerer optimalt, kan I støtte hinanden og glæde jer over de succeser, I skaber sammen. Men hvad skaber et godt teamsamarbejde?

  Hent materialet her: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/organisering-af-arbejdet/naar-team-trives

   

  Modtagelse af nyansatte (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø)
  Kan I blive bedre til at modtage nye ansatte? Uanset om det handler om en nyuddannet, og de ansatte, der har erfaring andre jobs, kan en god modtagelse give en god start på skolen.

  Hent materialet her: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/god-modtagekultur/modtagelse-grundskole

   

  Forebyg og håndter krænkelser mellem ansatte (Frie Skolers Lærerforening)
  Skolen skal forebygge den risiko for krænkelser, der kan opstå mellem de ansatte på skolen. Det kræver, at I er på forkant med klare retningslinjer og politikker.

  Hent materialet her: https://www.fsl.dk/media/3465/fsl_amr_inspiration_kr%C3%A6nkelse-kolleger.pdf

   

  Om materialerne

  • Branchevejledninger giver vejledning i, hvordan I på skolen håndterer de typiske problemer. De udgives af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø.
  • Frie Skolers Lærerforening materiale kan inspirere dig i dit arbejde som arbejdsmiljømiljørepræsentant på en fri skole.
 • Arbejdsmiljøarbejdet

  ARBEJDSMILJØARBEJDET – ORGANISERING OG ARBEJDSPLADSVURDERING

  DINE KOLLEGER HAR VALGT DIG TIL AT UDVIKLE ET GODT ARBEJDSMILJØ. DET SKER I EN ARBEJDSMILJØORGANISATION PÅ SKOLEN. NÅR DU VIL VIDE MERE OM RAMMERNE FOR DIT ARBEJDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT KAN FINDE SVARENE I DETTE MATERIALE. 

   

  Organisering af arbejdsmiljøarbejdet for skoler med 10-34 ansatte (Arbejdstilsynet)
  Skoler med 10- 34 ansatte skal vælge mindst en arbejdsmiljørepræsentant. Vejledningen gennemgår vilkår og opgaver for dig og din leder.

  Hent materialet her: https://at.dk/regler/at-vejledninger/samarbejde-virksomheder-10-34-ansatte-f-3-2/

   

  Organisering af arbejdsmiljøarbejdet for skoler med 35 ansatte og derover (Arbejdstilsynet)
  Skoler med 35 ansatte og derover skal have en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer. Vejledningen gennemgår vilkår og opgaver for dig og din leder. Du finder også en beskrivelse af den årlig arbejdsmiljødrøftelse i vejledningen.

  Hent materialet her: https://at.dk/regler/at-vejledninger/samarbejde-virksomheder-mindst-35-ansatte-f-3-3/

   

  Anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet i form af et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (Frie Skolers Lærerforening)
  I kan indgå aftale om at lave en anden organisering på din skole for at styrke arbejdsmiljøarbejdet. Det sker oftest som et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. Du kan læse om kravene til den virksomhedsaftale, I skal lave, når I gør noget andet end at følge arbejdsmiljølovens grundlæggende organisering af arbejdsmiljøarbejdet på skolen.

  Hent materialet her: https://www.fsl.dk/tr-amr/tillidsrepraesentant/samarbejdsudvalg/

   

  Arbejdspladsvurdering (Arbejdstilsynet)
  Minimum hvert tredje år skal I vurdere arbejdsmiljøet og inddrage kollegerne i kortlægningen af skolens arbejdsmiljø. I skal gennemgå i alt 5 faser i arbejdet med arbejdspladsvurderingen og de er beskrevet i vejledningen, så du og din leder får overblik over reglerne.

  Hent materialet her: https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejdspladsvurdering-apv-d-1-1/

   

  Inspirationsmateriale: Arbejdspladsvurdering (Frie Skolers Lærerforening)
  Frie Skolers Lærerforening har lavet et inspirationshæfte til dig der, der skal i gang med arbejdspladsvurderingen på din skole. Hæftet giver eksempler på metoder og beskriver samarbejdet med tillidsrepræsentanten.

  Hent materialet her: https://www.fsl.dk/media/2650/fsl_arbejdsmilj%C3%B8_inspirationsmateriale_apv.pdf

   

  Om materialerne

  • Arbejdstilsynet materialer vejleder arbejdsmiljøorganisation om, hvordan skolen kan leve op til reglerne i arbejdsmiljøloven.
  • Frie Skolers Lærerforening materiale kan inspirere dig i dit arbejde som arbejdsmiljømiljørepræsentant på en fri skole.
 • Årshjul for arbejdsmiljørepræsentanter

  Årshjulet kan være en inspiration og huskeliste til planlægningen af dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant.

  Dit arbejde løses i samarbejde med skolens leder, og du skal derfor aftale konkrete initiativer med din leder, inden du igangsætter dem.

   Find det her

   

Arbejdsmiljø fra A-Å

Et hurtigt overblik over arbejdsmiljøarbejdet får du i pjecen ”Arbejdsmiljø A-Å” udgives af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø.

Miniguiden giver arbejdsmiljørepræsentanten et hurtigt overblik over de vigtigste emner i arbejdsmiljøet og en genvej til at komme videre.

Guiden har henvisninger til de mange videoer, vejledninger og værktøjer, som BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har udviklet.

Kontakt en arbejdsmiljøkonsulent

Frie Skolers Lærerforeningens konsulenter kan hjælpe dig med råd om din helt konkrete situation på skolen.
Du kan kontakte dem, hvis du har spørgsmål, samarbejdet med ledelsen skranter, kollegerne ikke trives eller du føler dig magtesløs i din rolle som arbejdsmiljørepræsentant.

Måske kan vi hjælpe dig videre og finde nye muligheder for at arbejde med skolens arbejdsmiljø.

Bolette Bom

Konsulent

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87 46 9110

Rasmus Agertoft Iversen

Konsulent

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87 46 91 10