Arbejdsmiljørepræsentant

Alle ansatte er forpligtet til at deltage i arbejdsmiljøarbejdet, og det gør de ansatte blandt andet ved at vælge en fælles repræsentant til skolens arbejdsmiljøarbejde. 

Arbejdsmiljørepræsentanten er de ansattes aktive samarbejdspart i arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdsmiljøarbejdet på skolen udføres af arbejdsmiljøorganisationen, som består af én eller flere arbejdsmiljøgrupper.  

Det er arbejdsgiveren i form af skoleleder/forstander, der f.eks. skal

 • tage initiativ til at oprette en arbejdsmiljøorganisation,
 • udvikle og vedligeholde arbejdsmiljøorganisationen, så de ansatte har mulighed for regelmæssig kontakt med arbejdsmiljøorganisationen og
 • sikre det nødvendige grundlag for, at arbejdsmiljøorganisationen kan løse sine opgaver

Arbejdsmiljøgruppen

En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder.

Arbejdslederen kan være skolelederen/forstanderen eller en anden arbejdsleder med daglige ledelsesmæssige beføjelser inden for arbejdsområdet.

Arbejdsmiljøorganisationen ved forskellige skolestørrelser

Fastlæggelsen af arbejdsmiljøorganisationens størrelse skal tage udgangspunkt i bl.a. skolens ledelsesstruktur, øvrige struktur, herunder geografisk placering, størrelse og beliggenhed.

Alle ansatte på skolen tæller med i opgørelsen af, antal ansatte. Det gælder normalt både deltidsansatte, timelønnede vikarer, praktikanter og tidsbegrænsede ansatte.

 • Under 10 ansatte

  Hvis skolen har under 10 ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet ske gennem løbende direkte kontakt mellem skolens ledelse og de ansatte.

  Læs arbejdstilsynets vejledning 

   

 • 10 til 34 ansatte

  Skoler med 10 til 34 ansatte skal oprette en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen skal som minimum bestå af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder (= en arbejdsmiljøgruppe)

  Læs arbejdstilsynets vejledning

 • 35 ansatte eller mere

  På skoler med 35 ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres med minimum en arbejdsmiljøgruppe og et arbejdsmiljøudvalg.

  Læs arbejdstilsynets vejledning