Ophør

Hvis arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsfunktion på skolen ophører, ophører samtidig hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.

Der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis arbejdsmiljørepræsentanten forlader skolen.

Ophør ved fravær

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende i en længere periode inden for valgperioden, skal der ikke vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant. I den periode varetager ledelsen arbejdsmiljøorganisationens opgaver.

Der kan vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis fraværsperioden har en varighed af sammenhængende fire måneder, og hvis både skolens ledelse og ansatte på skolen er enige herom.