Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Alle arbejdspladser med 10 ansatte eller mere skal ifølge arbejdsmiljøloven have en arbejdsmiljørepræsentant. Her kan du læse om regler og anbefalinger i forbindelse med valg af skolens arbejdsmiljørepræsentant

 • Hvem indkalder til valg?

  Skolens leder indkalder til valg af arbejdsmiljørepræsentant inden udløbet af din valgperiode.

  Det er en god ide at tale med din leder om valgproceduren nogle uger før din periode udløber.

  Frie Skolers Lærerforening sender en mail til dig, når din periode er ved at udløbe.

 • Hvem kan blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant

  Ledere kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Alle andre ansatte kan normalt vælges.

  Frie Skolers Lærerforening anbefaler, at arbejdsmiljørepræsentanten er medlem af Frie Skolers Lærerforening.

  Det giver os mulighed for at sende dig nyheder og rådgive dig om arbejdsmiljø på skolen og støtte dig i dit hverv.

 • Valgprocedure

  Du vælger selv, om du vil genopstille som arbejdsmiljørepræsentant for en ny valgperiode.

  Er du den eneste, der opstiller uden modkandidat, kan det på mødet konstateres, at du er valgt for den næste periode.

  Er der flere, der opstiller, bør valget afholdes skriftligt.

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges med almindeligt flertal af de afgivne stemmer.

  Det skal være muligt for dine kolleger at opstille på selve mødet.

  Ved stemmelighed, skal I lave et omvalg.

  Hvis omvalget ikke ændrer på resultatet, afgøres valget ved lodtrækning mellem de to kandidater.

  Normalt skal du være til stede for at modtage genvalg, og dem, der vil stemme på dig, skal også være til stede på mødet, men I kan på forhånd have aftalt, at det er muligt at opstille uden at være til stede.

  Valget holdes i arbejdstiden, og det skal fremgå af mødeindkaldelsen, at der skal afholdes valg til hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.

  Din leder skal være opmærksom på at sikre, at alle stemmeberettigede bliver indkaldt til valget. I kan med fordel aftale en forretningsorden for valg af arbejdsmiljørepræsentanter på skolen, så alle kender proceduren. Forretningsorden kan behandles og besluttes i SU/SAU.

 • Valgperiode

  Valgperioden er normalt to år, men kan være længere. Dog maksimalt fire år. Det gælder også selvom du ved, at du undervejs i perioden bliver forhindret i at fortsætte.

  Husk at få fastlagt valgperioden start, så der ikke opstår tvivl om, hvornår du fungerer som arbejdsmiljørepræsentant. 

  Hvis arbejdsmiljørepræsentanten stopper helt på skolen, skal skolen holde et nyt valg.

 • Efter valget

  Når du bliver genvalgt som arbejdsmiljørepræsentant, skal du fortælle din leder, at du er blevet valgt. Det skal du gøre skriftligt. Gem en kopi af meddelelsen til skolelederen, så du altid kan dokumentere, at du er omfattet af de særlige beskyttelsesregler (fx særlig procedure ved opsigelse og længere opsigelsesvarsel), der gælder for tillidsrepræsentanter. '

  Du skal også give din faglige organisation besked om valget. Som medlem af Frie Skolers Lærerforening skal du meddele valget på fsl.dk.

 • Mulighed for flere arbejdsmiljørepræsentanter

  Har skolen en ledelsesstruktur, størrelse, beliggenhed, hvor én arbejdsmiljørepræsentant ikke er tilstrækkelig, kan der vælges flere arbejdsmiljørepræsentanter på samme skole.

  F.eks. kan skolens andre afdelinger, SFO eller den tekniske administrative personalegruppe afholde deres eget valg til arbejdsmiljørepræsentant, så der på den måde bliver valgt én arbejdsmiljørepræsentant for lærergruppen og én arbejdsmiljørepræsentant for en anden personalegruppe/afdeling på skolen.

  Det er skolens leder, der sammen med medarbejderne (herunder TR) aftaler, hvor mange grupper de ansatte skal inddeles i, og dermed også hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter, der skal vælges på skolen.