Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Læs om regler og anbefalinger i forbindelse med valg af skolens arbejdsmiljørepræsentant

 • Hvem vælger arbejdsmiljørepræsentant?

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte i den del af skolen, som arbejdsmiljøgruppen skal dække. Begrebet "alle ansatte" skal forstås normalt som alle, herunder deltidsansatte, afløsere, vikarer, praktikanter m.fl.

  Skolens ledelse må ikke deltage i valget.

 • Hvem kan blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant

  Frie Skolers Lærerforening opfordrer til, at man vælger en arbejdsmiljørepræsentant med udgangspunkt i den største personalegruppe, fordi denne repræsenterer den største mængde af arbejdsmiljøproblemstillinger på skolen. 

  Frie Skolers Lærerforening opfordrer desuden til, at man vælger et medlem af Frie Skolers Lærerforening.

 • Valgprocedure

  Skolens ledelse indkalder normalt til valg. Valget afholdes i arbejdstiden.

  I kan aftale en valgprocedure i arbejdsmiljøorganisationen eller SU/SAU/MIO, hvor I tager stilling til

  • hvilket varsel mødet skal indkaldes med
  • om der er muligt at opstille og stemme ved fravær
 • Valgperiode

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 2 år (kan i særlige tilfælde være op til 4 år), og genvalg kan finde sted.

 • Efter valget

  Den valgte (nyvalgte eller genvalgte) arbejdsmiljørepræsentant skal skriftligt orientere skolens leder om valget og meddele valget til egen faglig organisation.

  Læs om meddelelse af valg af arbejdsmiljørepræsentant