Beskyttelse

En lærer, der er arbejdsmiljørepræsentant, er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som lærernes tillidsrepræsentant.

Det gælder dog ikke det forlængede opsigelsesvarsel efter ophør af tillidshvervet.