Velkommen til fællesskabet

Frie Skolers Lærerforening er det rigtige valg for dig, der er lærer på en højskole

Frie Skolers Lærerforening er fagforeningen for mere end 11.000 lærere på de frie skoler i Danmark. Højskoler, efterskoler, friskoler og privatskoler.

Vi har unikke kompetencer og erfaringer indenfor alle de vilkår, der er afgørende for dit arbejdsliv på højskolen. 

Sådan bliver du medlem

 • Du udfylder formularen, og dit medlemskab gælder med det samme
 • Du modtager et velkomstbrev, der bekræfter dit medlemskab
 • De først tre måneder er medlemskabet gratis

Meld dig ind

Har du spørgsmål til medlemskab?
Skriv til højskolekonsulent Tone Dandanell

Hvorfor skal du blive medlem?

Fire højskolelærere fortæller

"Jeg er uddannet designer, så der er andre fagforeninger, jeg helt naturligt kunne være medlem af. Men jeg identificerer mig meget med jobbet som højskolelærer, så det var helt naturligt for mig at melde mig ind i Frie Skolers Lærerforening."

Kåre Birk
Lærer på Den Skandinaviske Designhøjskole

"Frie Skolers Lærerforening forstår, at de udfordringer, som mange højskolelærere står med, ikke er individuelle, men et spørgsmål om manglende regler og rammer."

Inge Johnsen
Lærer på Egmont Højskolen

"Det er Frie Skolers Lærerforening, der kender vores skoleform og arbejdsliv bedst. Vi får først større indflydelse på vores arbejde, når vi får en overenskomst, og det er Frie Skolers Lærerforening hundrede procent klar over. Hvis vi skal have nogen chance for at få en overenskomst, er vi nødt til at være organiseret i samme fagforening."

Frank Henriksen
Lærer på Idrætshøjskolen Aarhus

"Jeg synes, det er helt afgørende, at højskolelærere i Danmark får en overenskomst. Det sker først, hvis vi er nok, der melder os ind i samme fagforening. Jeg meldte mig ind i Frie Skolers Lærerforening, fordi jeg oplevede, at det var den fagforening, der vidste mest om mit arbejdsliv."

Helene Aggerbeck Biering
Lærer på Kalø Højskole

6 vigtige ting, vi kan hjælpe dig med

 • Din ansættelse

  Når du bliver ansat, skal du have en ansættelseskontrakt. Frie Skolers Lærerforening kan kontrollere, om den lever op til reglerne, og om den er retvisende for det arbejde, du faktisk udfører.

  Der gælder også regler, hvis du bliver afskediget. Du skal varsles på forhånd og have mulighed for at udtale dig, og når du får at vide, at skolen har truffet beslutningen om at afskedige dig, har du et fire ugers vindue, hvor du har mulighed for at forhandle afskedigelsen og – eventuelt – afskedigelsesbetingelserne.

  Frie Skolers Lærerforenings konsulenter kan rådgive og hjælpe dig i hele processen, og vi kan også forestå forhandlingen om afskedigelsesbetingelserne

  BONUS: Vidste du, at der er regler for, hvornår og hvor længe skolen må bruge tidsbegrænsede ansættelser?

 • Din ferie

  Som højskolelærer er du omfattet af ferieloven. Men loven er en jungle, som du kan fare vild i, hvis du bevæger dig derind på egen hånd.

  Frie Skolers Lærerforenings konsulenter fører dig trygt gennem regeljunglen. Vi hjælper dig med at sikre, at du får de ferie- og fridage, du har krav på, og sørger for, at ferien er placeret, som den skal være.

  Hvis du er usikker på, om du får de ferie- og fridage, du har krav på, eller om din ferie er rigtigt placeret, kan du kontakte sekretariatet på fsl@fsl.dk.

  BONUS: Som højskolelærer har du som alle andre ret til tre ugers sammenhængende sommerferie. Din sommerferie må ikke planlægges på en måde, så den bliver delt af et sommerkursus, medmindre du aftaler det med din forstander.

 • Dit arbejdsmiljø

  Hvis der opstår konflikter mellem ledelsen og lærerne på din højskole, kommer Frie Skolers Lærerforenings konsulenter gerne ud og holder et medlemsmøde med jer.

  På mødet kan vi sammen drøfte, hvordan vi kan hjælpe jer med at genetablere et godt samarbejde, et godt arbejdsmiljø og dermed en god arbejdsplads.

  I den forbindelse kan Frie Skolers Lærerforenings konsulenter – hvis I ønsker det – indlede en dialog med ledelsen og forklare jeres synspunkter og bekymringer.

  Hvis foreningen skal kontakte ledelsen og tale jeres sag over for ledelsen, er det nødvendigt, at hovedparten af lærerne på skolen er medlemmer. Foreningen kan ikke handle på et mindretals vegne.

  Hvis du er på en skole, hvor der ikke er medlemmer nok, kan vi rådgive dig og de andre medlemmer individuelt og hjælpe jer, så I ikke kommer i klemme.

 • Din arbejdstid

  Som højskolelærer arbejder du på en årsnorm, og det kan være vanskeligt at overskue, hvordan dine timer fordeler sig mellem opgaverne, og om din arbejdstid holder sig inden for årsnormen.

  Vi kan hjælpe dig med at få overblik over din arbejdstid, og vi rådgiver og støtter gerne, når I laver aftaler om arbejdstiden på den enkelte højskole.

  Selv om højskolerne endnu ikke har en overenskomst, findes der nogle regler, ledelsen skal overholde, når den planlægger og tilrettelægger din arbejdstid.

  De vigtigste regler findes i arbejdsmiljøloven. Den stiller en række krav til ledelsens planlægning af din arbejdstid. Det betyder blandt andet, at skolen skal sikre dig minimum 11 timers hvile mellem to arbejdsdage, at du skal have en pause, når du arbejder mere end seks timer, og du skal have et ugentligt fridøgn på minimum 24 timer.

  Hvis du mener, at skolens planlægning strider mod reglerne, kan du kontakte Frie Skolers Lærerforening, og så vil vi hjælpe dig.

  BONUS: Skolens leder må ikke planlægge eller lade nogen udføre arbejde i strid med arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser.

 • Din barsel og dit sygefravær

  Hvis du eller din partner bliver gravid, skal I have orlov. Vi lægger en barselsplan for jer, så I får den tid, I skal have, og kan nyde jeres nye tilværelse.

  Og hvis du skulle blive syg i længere tid, kan vi rådgive og hjælpe dig, så du kan koncentrere dig om at blive rask igen. Det gælder også, hvis du får en arbejdsskade eller skal i fleksjob.

 • Din løn

  Der er fejl i rigtig mange lønsedler. Faktisk finder vi fejl i et sted mellem hver tredje og hver fjerde lønseddel, vi tjekker.

  Frie Skolers Lærerforening har konsulenterne, som kan tjekke din lønseddel, og de kan beregne, om du får den pension og de feriepenge, du skal have.

  Når du forlader skolen, kan vi sørge for, at du får hele dit tilgodehavende med dig – også pensionen og feriepengene.

  Hvis vi finder fejl i din løn eller pension, kan vi hjælpe dig med at få de penge, skolen skylder dig.

Læs vores magasin til dig som højskolelærer

 

Målet er en overenskomst

Som højskolelærer tilhører du den eneste statslige faggruppe, som ikke er overenskomstdækket og dermed ikke en del af den danske model. Der kan først tegnes overenskomst for et område, når mere end halvdelen af de ansatte er medlemmer af den samme faglige organisation. 

Når halvdelen af lærerne på de danske folkehøjskoler er medlemmer af Frie Skolers Lærerforening, indleder foreningen forhandlinger med ministeriet om at overenskomstdække højskoleområdet. 

Selv om du arbejder uden overenskomst, er der stadig meget, vi som fagforening kan hjælpe dig med.

Har du spørgsmål til medlemskab? Kontakt vores højskolekonsulent

Tone Dandanell

Konsulent

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87469110