Medlemstilfredsheden får endnu et nøk opad

Frie Skolers Lærerforening modtog i slutningen af marts den fjerde medlemstilfredshedsundersøgelse fra Ennova. Og resultatet af undersøgelsen ser godt ud – endnu bedre end i 2019.

D 19. april 2021

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Medlemmerne af Frie Skolers Lærerforening bedømmer deres forening endnu mere positivt end i 2019. Siden 2019 er de blevet mere tilfredse med foreningen, og de vurderer, at de får mere for deres kontingentkroner. Det viser den medlemstilfredshedsundersøgelse, som firmaet Ennova har afleveret til Frie Skolers Lærerforenings hovedbestyrelse.

Siden 2015 har Frie Skolers Lærerforening gennemført medlemstilfredshedsundersøgelser hvert andet år. Og fra 2019- til 2021-udgaven er  medlemstilfredsheden vokset med fire point til 80. Alle scorer ligger på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er det bedste. Medlemmernes score for udbyttet af medlemskabet er i samme periode vokset med syv point til 71. Begge tal ligger solidt over gennemsnittet for de fagforeninger og medlemsorganisationer, som Ennova undersøger – her er gennemsnittet for tilfredshed 71 point, mens gennemsnittet for udbytte er 63.

Flot udvikling
Nicholas Vinther Skov, der er seniorrådgiver i Ennova, kalder Frie Skolers Lærerforenings resultat flot:

"I scorer højt og over gennemsnittet på alle områder. Det er i sig selv flot. Derudover forbedrer I resultatet fra 2019 – selv om 2019-resultatet allerede lå højt. Men det vigtigste er måske, at de områder, I valgte at prioritere efter 2019-undersøgelsen, bærer frugt. Medlemmerne scorer jer bedre på de områder, hvor I gjorde en ekstra indsats, nemlig interessevaretagelse og evnen til at sætte den politiske dagsorden. Og det er jo netop pointen: Undersøgelsens resultat skal bruges til at udvikle foreningen og styrke medlemsrelationen. Og det har I gjort", siger Nicholas Vinther Skov.

35 procent bærer jer frem
Ennova beregner i undersøgelsen det, som kaldes en Net Promoter Score. En score, som er meget interessant for foreningens sekretariatschef, Henrik Wisbech. Net Promoter Scoren viser nemlig, hvor stor en del af den samlede medlemsskare, der aktivt vil anbefale foreningen.

På en skala fra 0 til 10 skal medlemmerne oplyse, hvor sandsynligt det er, at de vil anbefale foreningen til andre. Jo højere tal, jo mere sandsynligt.
Alle dem, som vælger et tal fra 0 til 6, trækkes fra alle dem, som vælger 9 eller 10. De, som vælger 7 eller 8, fjernes fra regnestykket.

Net Promoter Scoren er altså differencen mellem dem, som gerne vil anbefale foreningen, og dem, som ikke vil det. Frie Skolers Lærerforenings Net Promoter Score er 35 procent. Det er et rigtig højt og vigtigt tal, konstaterer Henrik Wisbech.

"Gennemsnittet for de fagforeninger og medlemsorganisationer, som Ennova undersøger, ligger på 15. Vores tal er mere end dobbelt så højt. Det vidner om et
stærkt fællesskab i foreningen", siger sekretariatschefen.

Formand Uffe Rostrup: "Udviklingen viser, at vi lytter til medlemmernes feedback"

"Det er et superdejligt resultat. Det viser, at medlemmerne i det store og hele er glade for den forening, de er en del af, og at de langt hen ad vejen synes, at foreningen gør
det godt. Foreningen er medlemmernes forening, og det skal sådan en undersøgelse også afspejle, og det gør den heldigvis", siger Uffe Rostrup om den nye medlemstilfredshedsundersøgelse.

Medlemmerne bedømmer foreningen positivt på en række punkter. Men Uffe Rostrup hæfter sig især ved to områder: foreningens evne til at sætte den politiske dagsorden og til at varetage medlemmernes interesser.

I de tidligere undersøgelser har foreningen scoret svagt netop der. Og derfor har hovedbestyrelsen, siden 2019-undersøgelsen,
satset benhårdt på at styrke den politiske kommunikation og interessevaretagelsen. Og det arbejde kvitterer medlemmerne for i den nye undersøgelse, mener Uffe Rostrup:

"Medlemmerne mener, at vi som forening er blevet bedre til at kæmpe for lærernes løn- og arbejdsvilkår og for den frie skolesektors frihedsrettigheder. Og den feedback er jeg glad for. For det er jo det, en fagforening som vores skal kunne: varetage lærernes interesser".

Hovedbestyrelsen vil også bruge resultaterne til at udvikle foreningen, så den passer endnu bedre til medlemmernes ønsker og forventninger. Men der er ikke et bestemt område i årets undersøgelse, som man kan kaste sig over. Derfor er planen ifølge Uffe Rostrup at styrke og udvikle interessevaretagelsen. Men det skal ske, siger han, uden at det går ud over kvaliteten af foreningens individuelle rådgivning:

"Vi har verdens bedste sekretariat. Det har jeg sagt før, og jeg vil gerne gentage det. Og vi må ikke glemme eller nedprioritere den individuelle rådgivning i kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår", siger Uffe Rostrup. 


Jeg synes, at vi sagtens kan være stolte af undersøgelsen. Den viser, at vi har et stærkt og godt fællesskab, som er medlemmernes forening.

Uffe Rostrup, formand

deltag i debatten