Vilkår for tillidsrepræsentantsuppleanten

 • Beskyttelse

  For suppleanten gælder samme regler for afskedigelse som for tillidsrepræsentanten. Det gælder for eksempel: 

  • at der skal foreligge tvingende årsager
  • afskedigelse kan ikke finde sted uden forhandling med Frie Skolers Lærerforening
  • der er normalt et forlænget opsigelsesvarsel på 3 måneder
  • beskyttelsen rækker et år efter endt virksomhed.

  Læs mere om beskyttelse af tillidsvalgte

 • Opgaver

  Man kan lokalt aftale, at suppleanten varetager opgaver i samarbejde med tillidsrepræsentanten, for eksempel deltagelse i forhandlinger om lokalaftaler, deltagelse i Samarbejdsudvalget, bestyrelsen m.m.

   

 • Timer

  Har man lokalt aftalt konkrete arbejdsopgaver til suppleanten (se under opgaver), tildeles der timer for dette. Tilsvarende gælder, hvis suppleanten bliver fungerende tillidsrepræsentant.

  Har suppleanten ingen opgaver, er der heller ingen timer til suppleanten.

 • Valg

  Man har ret til at vælge en suppleant for hver tillidsrepræsentant.

  Valgproceduren bør - ligesom valg af tillidsrepræsentanten - fremgå af den lokale forretningsorden.

  Ved valg af suppleant gælder samme betingelser som for valg af tillidsrepræsentant med hensyn til

  • Valg og valgbarhed 
  • Anmeldelse af valget
  • Indsigelse mod valget
  • Henstillingen om valg for mindst 2 år ad gangen, og at valget så vidt muligt følger skoleåret

  HUSK straks efter valget at anmelde det til Frie Skolers Lærerforening.

  Læs mere om valg af tillidsrepræsentant og suppleant

 • Kurser

  For suppleanten gælder samme regler for frihed til deltagelse i faglige kurser som for tillidsrepræsentanten.

  Frie Skolers Lærerforening udbyder et årligt dagskursus for suppleanter, ligesom man kan blive inviteret med til kredsens arrangementer.

 • Fungerende tillidsrepræsentant

  Under en tillidsrepræsentants fravær (af længere varighed) indtræder suppleanten i tillidsrepræsentantens øvrige rettigheder og pligter ifølge aftalen.

  Hvis du bliver fungerende tillidsrepræsentant, skal du huske at anmelde det til Frie Skolers Lærerforening til fsl@fsl.dk, gerne CC til din tillidsrepræsentant, så du blandt andet modtager nyhedsbreve til tillidsrepræsentant.

  Du skal også huske at give os besked, når du ikke længere er fungerende tillidsrepræsentant.

  Som fungerende tillidsrepræsentant har du et særligt ansvar for beskyttelse af dine kollegers data, hvorfor du vil blive bedt om at tage et obligatorisk online-kursus.

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Husk at bruge Mit FSL, hvis du vil sende personfølsomme oplysninger. Læs mere