Organisering af medlemmer

Hvis jeg som tillidsrepræsentant skal opnå resultater og være med til at sikre et bedre lærerliv, så må kollegerne melde sig ind og bakke op.

Birgitte Ravn Falk Hansen mangedoblede som nyvalgt tillidsrepræsentant antallet af medlemmer

Læs mere

TRE GODE RÅD TIL AT ORGANISERE DINE KOLLEGER

1 - STIL SPØRGSMÅLET

Mange ikke-organiserede vil gerne være medlemmer. De er bare aldrig blevet spurgt. Så spørg dem: Skal du ikke være en del af fællesskabet? 

2 - INDDRAG MEDLEMMERNE

Den gode fagforening er involverende. Også lokalt. Sørg for, at dine medlemmer oplever, at de bliver hørt og inddraget om de afgørende spørgsmål

3 - SYNLIGGØR VÆRDIEN

Sæt mødeindkaldelsen op på opslagstavlen, orientér kort om klubbens arbejde og beslutninger, når I har lærerrådsmøder, hæng Frie Skolers Lærerforening plakater op – det er alt sammen med til at vise ikke-medlemmerne, hvad de går glip af. Men pas på, at du ikke afslører persondata eller andet, når du synliggør dit og klubbens arbejde.

Kilde: Rune Baastrup & Bjørn Hansen: ”Deltagereffekten. Skab handlekraftige fællesskaber gennem involvering og organisering i arbejdslivet

MEDLEMSPOTENTIALET ER STØRRE - SOM TILLIDSREPRÆSENTANT SPILLER DU EN AFGØRENDE ROLLE

Undersøgelser viser, at der i befolkningen er stor opbakning til fagforeningerne og den danske model. Der er flere, der støtter idéen om fagforeningen, end der er medlemmer.  

  • 78 procent af befolkningen er enig i, at fagforeningerne er nødvendige. Det tal er højere end organiseringsprocenten. Der er med andre ord mange, som er med på idéen, men som endnu ikke er blevet medlemmer.

  • Også de unge bakker op om fagforeningerne. Andelen af unge, som støtter fagforeningerne, er vokset de seneste ti år.

  • Undersøgelser viser, at medlemmerne er mere interesserede i fagpolitiske spørgsmål end tillidsrepræsentanterne tror. Tillidsrepræsentanterne vurderer, at 40 procent af deres medlemmer er moderat eller meget interesserede i faglige forhold. Men spørger man lønmodtagerne, svarer 64 procent, at de er moderat til meget interesseret. 

BESTIL VELKOMSTMAGASINET TIL DINE NYE KOLLEGER