Uddannelse

Tillidsrepræsentanten har tjenestefri med løn under uddannelsen. Det arbejde læreren skulle udføre på skolen ifølge tjenesteplan/arbejdstidsplanen under uddannelsen, betragtes som udført. 

Er du nyvalgt skal du sikres mulighed for uddannelse inden for de første tolv måneder efter valget.

Foreningens sekretariat sender dig en invitation til grundkurset og sender en ansøgning om tjenestefrihed til skolen.

Når du er færdig med grunduddannelsen tilbyder Frie Skolers Lærerforening to årlige efteruddannelsesmoduler. 

Særligt vedrørende:

 • Grundskoler

  Den vejledende akkord dækker ikke deltagelse i tillidsrepræsentantkurser, men skolens udgifter til vikar dækkes af Fordelingssekretariatet.

 • Efterskoler

  Den vejledende akkord dækker ikke deltagelse i tillidsrepræsentantkurser. Skolens udgifter til vikar er dækket af det almindelige tilskud, skolen modtager.

 • Suppleanten

  Frie Skolers Lærerforening anbefaler, at der vælges en tillidsrepræsentantsuppleant, og at denne inddrages i det faglige arbejde. Herved styrkes den talsmands- og forhandlingsposition, som tillidsrepræsentanten indtager på medlemmernes vegne.

  Nogle skoler har afsat tid til arbejdet som tillidsrepræsentantsuppleant. Frie Skolers Lærerforening mener, at der skal sikres nødvendig tid til dette arbejde, men at denne tid ikke må hentes i den tidstildeling, som tillidsrepræsentanten er tillagt.

  Frie Skolers Lærerforening afholder et årligt kursus for TR-suppleanter. 

 • Uddannelse efter ophør

  Der er åbnet mulighed for, at du kan drøfte faglig efteruddannelse med skolelederen, efter perioden som tillidsrepræsentant er forbi.

  Afhængig af varigheden af hvervet og omfanget af tillidsrepræsentantopgaverne skal skolens leder og du drøfte, hvordan relevant efteruddannelse kan lægges til rette.

  Har du været valgt i mange år og brugt mange timer om ugen på jobbet, er argumenterne gode for at du prioriteres højt ved fordelingen af efteruddannelsesmidlerne.