Anmeld valg af tillidsrepræsentant

Når en tillidsrepræsentant og suppleant er blevet valg på skolen, skal der straks efter valgets afholdelse ske en anmeldelse til FSL's sekretatiat. 

Anmeld ved at udfylde skemaet herunder

Hvilket valg ønsker du at anmelde?

Skemaet har fire trin

 • Oplys hvilket valg, du ønsker at anmelde
 • Oplys, hvem der er valgt
 • Angiv oplysninger om selve valget
 • Samtykkeerklæring

Når anmeldelsen er udfyldt, vil FSL hurtigst muligt anmelde valget til skolen. Inden da gennemgår vi, om anmeldelsen indeholder de nødvendige oplysninger. Hvis ikke, vil du blive kontaktet.

 • Valgets gyldighed
  • Valget er gyldigt, når det er godkendt i FSL, og når FSL skriftligt har anmeldt valget over for skolen.
  • Den nyvalgte tillidsrepræsentant er dog, efter arbejdsretslig praksis, omfattet af beskyttelsen allerede fra det tidspunkt, hvor skolen er blevet bekendt med valget.
 • Indsigelsesret
  • Ansættelsesmyndigheden / Skolens bestyrelse kan inden 3 uger efter den skriftlige anmeldelse af valget gøre indsigelse over for valget af en tillidsrepræsentant. Indsigelserne kan rette sig mod såvel formkrav som mod pågældendes kvalifikationer mv.
  • Indsigelse kan derfor ske over for valg af en ansat, som ikke har været ansat i 9 måneder, eller en ansat, som har modtaget en advarsel for et grovere forhold. Efter retspraksis skal der endog temmelig tungtvejende grunde til, for at indsigelser anses for berettigede. 

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Husk at bruge Mit FSL, hvis du vil sende personfølsomme oplysninger. Læs mere