Når konkursen rammer

Lisbeth Poulsen mødte en juridisk engel

Det sker hvert år, at frie skoler går konkurs. Da det skete på Lisbeth Poulsens skole, trådte en af FSL's juridisk konsulenter til, så alle medlemmer fik deres løn

Kompetence- og naturfagslærer Lisbeth Poulsen ligner en, der er god til at klare sig selv. Hun udstråler den naturlige autoritet og handlekraft, som er en lærers stærkeste force. Men 2014 blev året, hvor hun alligevel fik brug for hjælp.

Sikke et cirkus
I starten af 2014 begyndte skolen, hvor Lisbeth Poulsen har arbejdet i 22 år, at døje med dårlig økonomi og hyppigt skiftende ledelse. Efterhånden haltede det også med arbejdsmiljøet.

»Tingene blev trukket ned over hovedet på os, og flere gange blev jeg så vred, at jeg var på nippet til at sige op«, husker Lisbeth Poulsen, der indimellem måtte samlæse med fire klassetrin på én gang for at dække vikartimer.

For at gøre ondt værre sandede papirarbejdet på skolen også til: Opgaveoversigter og arbejdskontrakter blev ikke opdateret, men henvendelser til bestyrelsen førte bare til, at lærergruppen måtte stå skoleret og fik at vide, den skulle give lederen arbejdsro. Også forholdet til fagforeningen skrantede nu – for hvad nytter det at have en fagforening, når regeringen alligevel kan gribe ind i en konflikt med et lovindgreb, og skoleledelsen herefter tilsyneladende kan gøre, som det passer den, funderede Lisbeth Poulsen, der ellers havde været medlem, siden hun blev færdiguddannet i 1993.

Sikke et cirkus! Sådan tænkte jeg næsten hver eneste dag
Det varme overblik
Den 10. oktober 2014 ankom tre af skolens lærere til fagforeningens sekretariat i Risskov. I den forløbne tid var skolens elevtal dalet fra 80 til 46, bestyrelsen havde trukket sig kollektivt, og ingen anede, hvordan fremtiden ville se ud. Det var her, den frustrerede lærergruppe mødte Inge-Marie Huusmann Pedersen for første gang.

Som konsulent i den juridiske enhed er hun beskæftiget med alt det, der har med opsigelse, bortvisning og konkurser at gøre. Som person er hun indbegrebet af det varme overblik.

»Min mission er at hjælpe medlemmer i en uoverskuelig og juridisk kompleks situation for at sikre deres retsstilling så godt som muligt«, fortæller Inge-Marie Huusmann Pedersen om sit arbejde.

Den oktoberdag forklarede hun roligt og omsorgsfuldt de tre ulykkelige lærere, at situationen kunne ende med en konkurs, og hun forklarede dem også, at hun og hendes kolleger kunne hjælpe. For der er selvfølgelig en vej. 

»Inge-Marie blev min engel i regeljunglen«, udbryder Lisbeth Poulsen her trekvart år senere, hvor de to er sat stævne for at fortælle om forløbet.

»Jeg kom simpelthen gennem hele følelsesregistret i løbet af processen. Ud over at være vred og chokeret, så var jeg også ked af det, for skolen var jo også mit livsværk! Men samtidig blev jeg bare så glad og taknemmelig over den hjælp, vi fik af Inge-Marie«, fortæller hun.

Nøgleordet er dokumentation
Ifølge Inge-Marie Huusmann Pedersen er nøgleordet for en god sagsbehandling i konkurssager dokumentation. For der skal være konkrete holdepunkter, hvis Lønmodtagernes Garantifond skal udbetale noget.

»Desværre kan vi ikke udrette mirakler, og vi oplever ofte, at konkurstruede skoler også har rod i papirarbejdet. Det kan ramme de ansatte hårdt, når de bagefter skal have udbetalt deres erstatning«, fortæller hun.

Derfor er hendes råd til lærere på økonomisk trængte skoler, at de skal være ekstra omhyggelige med at tjekke lønsedler, opgaveoversigt og den slags:

»Der er rigtig mange regler på området, men når først konkursdekretet er afsagt, mødes vi med vores medlemmer og hjælper med anmeldelsen, og her er det afgørende, at der er orden på papirerne «, fortæller Inge-Marie Huusmann Pedersen.

I dag tvivler Lisbeth Poulsen ikke længere på, om hun skal blive i fagforeningen, for hun havde aldrig haft kræfter og indsigt til at føre sagen til dørs alene.

»Og som en bonus har jeg mødt Inge-Marie! En fagligt dygtig og samtidig empatisk person, som altid har været der for os, når der var brug for det«, udbryder hun, der kun har et enkelt råd til kolleger på økonomisk trængte skoler:

»Sørg for at være medlem af en fagforening«.

Sagen kort

Efter en lang periode med hyppigt skiftende ledelse gik den friskole, hvor Lisbeth Poulsen havde været ansat i 22 år, konkurs i efteråret 2014.

Oven i chokket over at miste deres arbejdsplads måtte medarbejderne indse, at manglende eller upræcise papirer fra skolens administration gjorde det svært for dem at gøre deres lønkrav gældende over for Lønmodtagernes Garantifond.

Sådan gik det

Juridisk konsulent Inge-Marie Huusmann Pedersen hjalp FSL’s medlemmer igennem regeljunglen og sikrede dem hver en lønkrone og feriedag, de kunne gøre krav på.

Er din skoles økonomi dårlig? Se her, hvordan du sikrer dig

  • Tjek dine lønsedler
  • Sørg for at få en dækkende opgaveoversigt
  • Sørg for at have en retvisende ansættelseskontrakt
  • Sørg for dokumentation for særlige feriedage
  • Sørg for dokumentation for overtid
  • Tjek, at pensionen bliver indbetalt – for eksempel på lppension.dk
  • Ryk skriftligt for manglende opgørelser og indbetalinger
  • Book eventuelt et møde med en juridisk konsulent fra FSL

Læs mere i folderen "Kan en skole gå konkurs - ja!"

Arbejdsmiljø og trivsel:

Sussie Stage brugte livlinen

Da det strammede til, var Sussie Stage glad for, at der var hjælp at hente i den anden ende af røret 

Læs Sussies historie