Vedligeholdelse og syn

Læs om reglerne for vedligeholdelse og syn af tjeneste- og lejeboliger

Vedligeholdelse af tjenestebolig

Skolen sørger for den udvendige og indvendige vedligeholdelse af tjenesteboliger, og skal holde boligerne forsvarligt vedlige.

Indvendig vedligeholdelse (tapet, maling, hvidtning) eller anden istandsættelse som følge af slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til tjenesteboligens karakter.

Skolen fører særskilt oversigt over den indvendige og den udvendige vedligeholdelse af hver enkelt lejebolig.

Indvendig vedligeholdelse af lejebolig

Skolen skal holde boligen forsvarligt ved lige. Til løbende indvendig vedligeholdelse (uden forbindelse med brugerskifte) kan du kræve vedligeholdelse for et beløb svarende til forskellen mellem 10% af det betalte boligbidrag siden 1. april 1966 og de siden 1. april 1967 afholdte udgifter til indvendig vedligehold.

Ved brugerskifte kan du kræve indvendig vedligeholdelse for et beløb svarende til 5 procent af det, siden sidste brugerskifte (maksimalt 5 år), betalte boligbidrag.

Skolen giver dig skriftlig meddelelse om vedligeholdelsesudgifternes størrelse og anvendelse.
Udgifter til indvendig vedligeholdelse af boligen ud over ovenstående beløb afholdes af dig.

Udvendig vedligeholdelse af lejebolig

Der er ikke beløbsmæssige grænser for den udvendige vedligeholdelse.

Daglig brug og vedligehold

Du skal i hele brugstiden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse, nøgler og ruder. Du skal desuden vedligeholde vand- og gashaner, elafbrydere, gulve forsvarligt.

Du skal vedligeholde wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, og skal udskifte udstyret, hvis det går i stykker.
Skolen skal udskifte det nævnte udstyr, hvis forringelsen skyldes slid og ælde, og det i øvrigt er installeret af skolen.

Du er erstatningsansvarlig for skader på boligen forvoldt ved uforsvarlig adfærd af dig selv, din husstand eller andre, som du privat giver adgang til boligen.

Du må ikke uden skolens samtykke:

  • bruge boligen til andet end beboelse
  • fremleje boligen eller dele heraf
  • foretage ændringer af bolig, gård- eller haveanlæg

Syn

En repræsentant for skolen har ret til, når forholdene kræver det, at få eller skaffe sig adgang til boligen.

Dette kan f.eks. være nødvendigt i forbindelse med vurdering af boligen og i forbindelse med istandsættelse og lignende af boligen.

Udøvelsen af denne rettighed skal ske under størst mulig hensyntagen til brugeren.

Procedure for syn

Såfremt skolen anskaffer en ny bolig skal der ske en vurdering af boligens lejeværdi. Der kan også ske en omvurdering af en bolig, f.eks. hvis der er sket meget væsentlige forbedringer (typisk over 100.000 kr.).

Skolen skal henvende sig til Frie Skolers Lærerforening, bilagt BBR-meddelelsen, når der skal foretages en vurdering. FSL vil herefter koordinere sagen, og vil sammen med en repræsentant fra skolens bestyrelse og en vurderingsmand udpeget af Stiftet foretage vurderingen. Omkostninger til vurderingsmanden afholdes af skolen.

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere