Boligbidrag

Boligbidrag  fastsættes efter en vurdering foretaget af en repræsentant for skolen, en repræsentant for FSL og en særlig sagkyndig.

Såvel skolen som du kan begære vurdering af en tjeneste- eller lejebolig, når:

  • huslejen i væsentlig grad skønnes at afvige fra lejen for tilsvarende boliger på stedet
  • huslejen ikke skønnes at stå i rimeligt forhold til boligens kvalitet
  • skolen har gennemført væsentlige forbedringer af boligen (minimum for 100.000 kr.)

Henvendelse om foretagelse af vurdering rettes til FSL. Skolen bedes fremsende begrundelse for vurdering, den nyeste BBR-meddelelse og evt. øvrige relevante dokumenter, samt gerne telefonnr. og email på skolens repræsentant.

Vurdering

Vurderingsmændene fastsætter en lejeværdi (markedsleje) for boligen. Ved vurderingen skal vurderingsmændene tage hensyn til lejeniveauet for tilsvarende boliger på det private boligmarked det pågældende sted. 

Boligbidraget fastsættes herefter for en tjenestebolig som 70% af lejeværdien og for en lejebolig som 90% af lejeværdien.

Fakta om boligbidraget

  • 'Boligbidraget indeholdes månedligt i brugerens løn, dvs. det betales via den månedlige lønafregning
  • Boligbidraget må ikke overstige 17% af brugerens basisløn
  • Boligbidraget reguleres en gang årligt. 

Se seneste reguleringer i regelsamlingen under tjeneste-lejeboliger.

Forbrugsafgifter

Som udgangspunkt sørger du som brugeren af en tjeneste- eller lejebolig selv for opvarmning og forsyning af vand og elektricitet.

Er boligen tilsluttet skolens centralvarmeanlæg og er der ikke opsat elektricitetsmåler betales for varme, varmt vand og elektricitet efter Finansministeriets cirkulære om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser

Se regelsamlingen for de seneste satser. 

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere