Bolig

Læs om reglerne for tjeneste- og lejeboliger på efterskoler

På efterskoler skal der være mindst to tjeneste- og lejeboliger, men ofte har skolerne flere boliger til rådighed for de ansatte.

I forbindelse med ansættelsen kan det derfor enten være et krav at du skal bo i en tjenestebolig eller du kan blive tilbudt en lejebolig.

Såfremt skolen stiller bolig til rådighed skal følgende fremgå af ansættelsesbrevet eller følgeskrivelsen hertil:

  • pligten til at bebo og fraflytte en tjenestebolig
  • pligten til at fraflytte en lejebolig
  • boligens bruttokvadratmeterareal

Samtidig med ansættelsesbrevet fremsender skolen et eksemplar af reglerne, der er beskrevet i Finansministeriets cirkulære af 16. marts 1989 med senere ændringer.

Skolen kan samtidigt også udlevere en vejledning, som FSL har lavet i samarbejde med Efterskoleforeningen.

Der skal ikke etableres lejekontrakt, ligesom boligen ikke er omfattet af lejeloven.

Hvad er en tjenestebolig?

En tjenestebolig er en bolig, der er knyttet til stillingen, og som det af tjenstlige grunde er nødvendigt, at du bebor.

Du har pligt til at bebo boligen og fraflytte boligen ved tjenestens ophør.

Hvad er en lejebolig?

En lejebolig er en bolig, der er knyttet til stillingen, men som det ikke er nødvendigt, at du bebor.

Du har ikke pligt til at bebo boligen, men alene pligt til at fraflytte boligen ved tjenestens ophør. 

Kontakt Frie Skolers Lærerforening

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere