Overtagelse og ophør

FSL anbefaler, at der føres en protokol hver tjeneste- og lejebolig

Overtagelse

Skolen stiller boligen til rådighed for brugeren i god, forsvarlig og rengjort stand fra overtagelsestidspunktet.

Ved indflytning af en tjeneste- eller lejebolig afholdes syn af boligen.

Ved synet deltager en repræsentant for skolen, brugeren og evt. efter anmodning en repræsentant for Frie Skolernes Lærerforening, og her skal parterne fremsætte indsigelse mod åbenbare mangler ved boligen.

ophør af tjenestebolig

Da du har pligt til at bebo en tjenestebolig så længe du udfører tjeneste på skolen, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, såfremt du fraflytter tjenesteboligen.

Nedlægges en tjenestebolig, eller ønsker skolen at afbryde boligforholdet, skal du gives et varsel på 6 mdr. til den 1. i en måned, med mindre skolen stiller en anden passende tjenestebolig til rådighed.

Ophør af lejebolig

Du eller skolen kan afbryde boligforholdet med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned.

Dødsfald

Hvis brugeren af en tjeneste- eller lejebolig dør, har de personer i hans/hendes husstand, der er berettiget til pension, efterindtægt, eller som har været del af husstanden i mindst 2 år ret til at blive boende i boligen på samme vilkår som afdøde i 3 måneder.

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere