Din lønseddel

Undervisningsministeriet har lavet en vejledning til de frie skoler om oplysninger på lønsedler.

Af undervisningsministeriets vejledning fremgår det blandt andet, at en lønseddel skal indeholde de relevante oplysninger om alle løn- og pensionsdele mv. i en sådan form, at den ansatte får mulighed for at gennemskue og efterberegne sin løn.
 
Hvis skolens lønsystem ikke har faciliteter til den nødvendige specifikation, skal skolen udforme et lønoplysningsbilag, som i sammenhæng med lønsedler giver den ansatte fuldt indblik i lønberegningen, herunder pensionsindbetalingen til Lærernes Pension.

FSL anbefaler, at lønsedler indeholder:

 • person- og arbejdsgiveroplysninger
 • specificerede oplysninger om de enkelte løndele såsom undervisningstillæg og decentralt aftalte tillæg
 • den periode, lønnen udbetales for
 • beskæftigelsesgrad
 • basisløntrin
 • tidspunkt for evt. oprykning til næste basisløntrin
 • områdetillæg
 • fast løn
 • pension: Egetbidrag og arbejdsgiverbidrag
 • ekstra timer, vikartimer
 • ATP: Lønmodtagerbidrag
 • samlet A-indkomst før fradrag
 • anvendte skatteoplysninger
 • samlet indeholdt A-skat
 • samlet indeholdt AM-bidrag
 • ATP
 • konto, lønnen overføres til
 • dispositionsdato

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere