Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris

Med Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris støtter foreningen projekter, personer eller institutioner/organisationer, der arbejder for børn og unge. Prisen kan gives til:

  • Projekter med pædagogisk, socialt eller kulturelt sigte og/eller personer og/eller institutioner/organisationer, der arbejder indenfor dette område.
  • Det pågældende arbejde er medvirkende til at forbedre forhold for børn og unge. 

Procedure:

  • Prisen uddeles i forbindelse med Frie Skolers Lærerforenings ordinære repræsentantskabsmøde.
  • Alle medlemmer af FSL kan foreslå modtagere.
  • Forslag indstilles direkte til Hovedbestyrelsen senest den 1. maj i det år, prisen foreslås uddelt.
  • Forslagene skal indeholde en udtømmende motivation for indstillingen.
  • Der skal foreligge en beskrivelse af modtagerens eller projektets baggrund, nuværende status og kommende planer.
  • Hovedbestyrelsen beslutter prismodtageren på baggrund af de indkomne forslag.
  • Prismodtagerne offentliggøres på repræsentantskabsmødet.

SOS Børnebyerne

Frie Skolers Lærerforening er verdensmålspartner hos SOS Børnebyerne, som støtter udsatte børn og unges skolegang og uddannelse.

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings Åndsfrihedspris

Frie Skolers Lærerforenings Åndsfrihedspris anerkender åndsfrihed, civil courage og et velfungerende moralsk/etisk kompas.

Læs mere