Frie Skolers Lærerforenings Åndsfrihedspris

Frie Skolers Lærerforenings Åndsfrihedspris anerkender åndsfrihed, civil courage og et velfungerende moralsk/etisk kompas.

Prisen kan gives til en person eller gruppe som ved konkret handling indenfor Frie Skolers Lærerforenings interesse-/arbejdsområde har støttet åndsfrihed, udvist civil courage og i det hele taget har demonstreret at være i besiddelse af et velfungerende moralsk/etisk kompas.

Prisen udgøres af et diplom og 10.000 kr., som af FSL gives til en godgørende forening/NGO inden for det område, prismodtageren har markeret sig, og efter prismodtagerens valg.

Procedure:

  • Priserne uddeles i forbindelse med Frie Skolers Lærerforenings ordinære repræsentantskabsmøde.
  • Alle medlemmer af FSL kan foreslå modtagere.
  • Forslag indstilles direkte til Hovedbestyrelsen senest den 1. maj i det år, prisen foreslås uddelt.
  • Forslagene skal indeholde en udtømmende motivation for indstillingen.
  • Hovedbestyrelsen beslutter prismodtageren på baggrund af de indkomne forslag.
  • Prismodtagerne offentliggøres på repræsentantskabsmødet.

SOS Børnebyerne

Frie Skolers Lærerforening er verdensmålspartner hos SOS Børnebyerne, som støtter udsatte børn og unges skolegang og uddannelse.

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris

Med Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris støtter foreningen projekter, personer eller institutioner/organisationer, der arbejder for børn og unge

Læs mere