Løn og forhandling

Efter et års tovtrækkeri fik Sofie de penge, hun skulle have haft straks

Sofie Lykke Jakobsen havde krav på en godtgørelse fra Lønmmodtagernes Garantifond. Men hun fik den kun med hjælp fra Frie Skolers Lærerforening.

I midten af januar 2022 modtog Sofie Lykke Jakobsen godtgørelsen for, at hun i oktober 2020 var blevet uberettiget afskediget af den efterskole, hun arbejdede på. Sofie Lykke Jakobsen var skolens arbejdsmiljørepræsentant, og skolen må ikke afskedige en tillidsvalgt, uden at der er tvingende grunde til det. Det havde skolen ikke, og med hjælp fra Frie Skolers Lærerforenings konsulenter blev den 47-årige efterskolelærer tilkendt en betragtelig godtgørelse. Men hun fik ikke pengene.

Ikke med det samme. For kort tid efter gik efterskolen konkurs, og det udløste et langt og kompliceret juridisk tovtrækkeri med Lønmodtagernes Garantifond, der dækker medarbejderes tilgodehavender, når en skole ikke længere har penge i kassen. 

Den slags er ikke for alle 
Sofie Lykke Jakobsen er glad for, at hun nu endelig har fået godtgørelsen, siger hun: 

»Jeg ser det som en slags oprejsning – som en konkret anerkendelse af, at det, skolen gjorde, da den afskedigede mig, var forkert«, siger hun.

Men den tidligere efterskolelærer er samtidig rystet over, at det var så svært at få godtgørelsen vristet ud af Lønmodtagernes Garantifonds favn: 

»Det er jo mine penge. Jeg har krav på dem. Men jeg havde aldrig fået dem, hvis jeg skulle kæmpe den her kamp alene. Min force er relationsarbejde. Jeg er ikke
ekspert i alt det der med at forstå og fortolke regler, og uden Inge-Marie H. Pedersen (Frie Skolers Lærerforening, red.) havde jeg givet op«, siger hun.

Godtgørelsen, Sofie Lykke Jakobsen har fået, er et anseeligt beløb, men på grund af en tavshedsklausul, må hun ikke røbe beløbets størrelse.

Jeg passede jo bare mit arbejde og kæmpede for et ordentligt arbejdsmiljø. Det er det, man skal, som arbejdsmiljørepræsentant

Sofie Lykke Jakobsen

Fonden gav to benspænd
Konsulent og jurist i Frie Skolers Lærerforening Inge-Marie H. Pedersen medgiver, at det er en både usædvanlig og anstrengende sag. Flere gange måtte hun tage en meget
dyb indånding, når hun læste garantifondens afgørelser i sagen.

Især to snubletråde gjorde det svært for Inge-Marie H. Pedersen og Sofie Lykke Jakobsen at komme i mål. 

Først skrev Lønmodtagernes Garantifond, at det ikke var dokumenteret, at afskedigelsen var uberettiget, og at Sofie Lykke Jakobsen derfor ikke have krav på en godtgørelse.

Dét fik Inge-Marie H. Pedersen op på de juridiske nagler. I sit svar understregede hun for det første, at afskedigelsen var uberettiget, og for det andet, at det ikke
er Lønmodtagernes Garantifonds opgave at vurdere, om en afskedigelse er efter bogen eller ej.

I en af sine mails til Lønmodtagernes Garantifond vedlagde hun et brev fra efterskolens advokat. Han bevidnede, at afskedigelsen var uberettiget, og at godtgørelsen var, som den skulle være.

Efter flere afgørelser frem og tilbage anerkendte Lønmodtagernes Garantifond godtgørelsen. Men samtidig afviste fonden kravet, denne gang fordi fonden mente, at funktionærloven ikke giver hjemmel til at udbetale godtgørelsen til Sofie Lykke Jakobsen.

Igen tog Inge-Marie H. Pedersen en dyb indånding, inden hun skrev sit svar. For hjemlen til godtgørelsen skal ikke findes i funktionærlovens regler men i overenskomsten for lærerne på de frie skoler, og det havde Inge-Marie H. Pedersen gentagne gange understreget over for garantifonden. Efter endnu et par telefonopkald og mails opgav Lønmodtagernes Garantifond sin modstand og sendte pengene af sted til Sofie Lykke Jakobsen.

Det gør stadig ondt
Sofie Lykke Jakobsen er ikke længere efterskolelærer. Hun brugte fyringen som en anledning til at forfølge en drøm, hun længe havde næret: Hun ville i højere grad leve af sin kunst. Det gør hun nu, og det glæder hende. Men hun ærgrer sig stadig over, at efterskolelærerlivet sluttede, som det gjorde:

»Jeg passede jo bare mit arbejde og kæmpede for et ordentligt arbejdsmiljø. Det er det, man skal, som arbejdsmiljørepræsentant«, siger hun.

Især er hun ked af, at hun ikke fik lov til at sige farvel til sine elever.

»Det piner mig stadig. Vi havde mange svage elever, og de skrev og spurgte, hvor jeg var henne. De savnede mig. Men jeg måtte intet sige. Og på den måde blev de svigtet endnu en gang. Det piner mig«.

LG udbetaler til lærere i klemme

Frie Skoler har bedt om en kommentar til kritikken fra Lønmodtagernes Garantifond. Fondens talsmand oplyser, at han ikke kan gå ind i konkrete personsager, men han svarer, at det er Lønmodtagernes Garantifonds opgave at udbetale til lønmodtagere, der kommer i klemme i forbindelse med konkurs.
»Der er imidlertid en række juridiske betingelser, der skal være opfyldt, før vi kan udbetale. Vores opgave er derfor også at sikre, at vi kun udbetaler, når det er berettiget«, skriver fonden i et svar.
Talsmanden oplyser, at fonden på baggrund af artiklen vil overveje, om der er begået fejl, og om der er procedurer, som kan forbedres. 28

Når konkursen rammer:

Lisbeth Poulsen mødte en juridisk engel

Da Lisbeth Poulsens arbejdsplads gik konkurs, trådte juridisk konsulent Inge-Marie Huusmann Pedersen til, så medlemmerne fik deres løn

Læs Lisbeths historie