Den ansattes egen indbringelse af en sag for Forligsnævnet

Guiden her henvender sig til dig, der selv skal indbringe en sag for Forligsnævnet nedsat i henhold til Cirkulære om organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler § 19, jf. stk. 5 og § 21.

Sådan indbringer du din sag for Forligsnævnet 

 • Som ansat på en privatskole

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Danmarks Private Skoler, skal du indbringe din sag for Forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Danmarks Private Skoler.

  Du skal sende anmodningen elektronisk til info@privateskoler.dk eller med almindelig post til Danmarks Private Skoler, att.: Forligsnævnet, Ny Kongensgade 15, 1472 København

  Læs forligsnævnsaftalen mellem de to foreninger

 • Som ansat på en friskole

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Dansk Friskoleforening, skal du indbringe din sag for forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Dansk Friskoleforening.

  Du skal sende anmodningen elektronisk til kontakt@friskolerne.dk eller med almindelig post til Dansk Friskoleforening, att.: Forligsnævnet, Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup

  Læs forligsnævnsaftalen mellem de to foreninger

 • Som ansat på en kristen friskole

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Foreningen for Kristne Friskoler, skal du indbringe din sag for forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Foreningen for Kristne Friskoler.

  Du skal sende anmodningen elektronisk til fkf@kristne-friskoler.dk eller med almindelig post til Foreningen for Kristne Friskoler, att.: Forligsnævnet, Bytorvet 7, 1.th., 8722 Hedensted

  Læs forligsnævnsaftalen mellem de to foreninger

 • Som ansat på en lilleskole

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Lilleskolernes Sammenslutning, skal du indbringe din sag for forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Lilleskolernes Sammenslutning.

  Du skal sende anmodningen elektronisk til post@lilleskolerne.dk med almindelig post til Lilleskolernes Sammenslutning, att.: Forligsnævnet, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N

  Læs forligsnævnsaftalen mellem de to foreninger

 • Som ansat på en efterskole

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Efterskoleforeningen, skal du indbringe din sag for forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen.

  Du skal sende anmodningen til info@efterskolerne.dk eller med almindelig post til Efterskoleforeningen, att.: Forligsnævnet, Farvergade 27, H, 2, 1463 København K

  Læs forligsnævnsaftalen mellem de to foreninger

 • Som ansat under DSSV

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig (DSSV), skal du indbringe din sag for forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Deutscher Schul- und Sprachverein for Nordslesvig (DSSV).

  Sagen indbringes for forligsnævnet af den ansatte inden den angivne frist i organisationsaftalen ved at sende en skriftlig begæring til DSSV, der fungerer som sekretariat for forligsnævnet. En indbringelse kan ske såvel ved fremsendelse af almindelig post til DSSV, att.: forligsnævnet, Vestergade 30, 6200 Aabenraa eller digitalt til dssv@dssv.dk.  

  Læs forligsnævnsaftalen mellem de to foreninger

Hvad koster det at indbringe en sag for Forligsnævnet, når du ikke er medlem af Frie Skolers Lærerforening

Er du ansat på en grundskole, skal du indbetale et gebyr til Frie Skolers Lærerforening på kr. 1.500 pr. forligsnævnsmedlem, som Frie Skolers Lærerforening skal stille op med til behandling af forligsnævnssagen. Der deltager to forligsnævnsmedlemmer i sager på en grundskole. Det vil sige, at du som ansat på en grundskole skal indbetale kr. 3.000 i gebyr.

Er du ansat på en efterskole, så deltager der sædvanligvis kun ét forligsmedlem fra Frie Skolers Lærerforeningen i behandling af forligsnævnssagen. Gebyret for behandling af en forligsnævnssag på en efterskole er dog altid kr. 3.000.

Gebyret indbetales i forbindelse med, at sagen indbringes for forligsnævnet. Pengene skal indbetales til:

 • Reg.nr. 0400, Kontonr.: 4018517154
 • Ved angivelse af ’forligsnævnssag’.

Herudover skal du betale halvdelen af omkostninger forbundet med forplejning og lokaleleje i forbindelse med forligsnævnsmødet. Vi opkræver efterfølgende dette beløb. Du er selv med til at bestemme, hvor forligsnævnsmødet skal afholdes, og hvilke omkostninger der derfor vil være forbundet hermed. Du skal tale med sekretariatet for forligsnævnet herom.

Sådan finder du ud af, hvilken skoleforening din skole er medlem af

Du kan sørge information på de fleste af skoleforeningernes hjemmeside. Du kan også kontakte Frie Skolers Lærerforening for vejledning.