Den ansattes egen indbringelse af en sag for Forligsnævnet

Guiden her henvender sig til dig, der selv skal indbringe en sag for Forligsnævnet nedsat i henhold til Cirkulære om organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler § 19, jf. stk. 5 og § 21.

Sådan indbringer du din sag for Forligsnævnet 

 • Som ansat på en privatskole

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Danmarks Private Skoler, skal du indbringe din sag for Forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Danmarks Private Skoler.

  Du skal sende anmodningen elektronisk til info@privateskoler.dk eller med almindelig post til Danmarks Private Skoler, att.: Forligsnævnet, Ny Kongensgade 15, 1472 København

  Læs forligsnævnsaftalen mellem de to foreninger

 • Som ansat på en friskole

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Dansk Friskoleforening, skal du indbringe din sag for forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Dansk Friskoleforening.

  Du skal sende anmodningen elektronisk til kontakt@friskolerne.dk eller med almindelig post til Dansk Friskoleforening, att.: Forligsnævnet, Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup

  Læs forligsnævnsaftalen mellem de to foreninger

 • Som ansat på en kristen friskole

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Foreningen for Kristne Friskoler, skal du indbringe din sag for forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Foreningen for Kristne Friskoler.

  Du skal sende anmodningen elektronisk til fkf@kristne-friskoler.dk eller med almindelig post til Foreningen for Kristne Friskoler, att.: Forligsnævnet, Bytorvet 7, 1.th., 8722 Hedensted

  Læs forligsnævnsaftalen mellem de to foreninger

 • Som ansat på en lilleskole

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Lilleskolernes Sammenslutning, skal du indbringe din sag for forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Lilleskolernes Sammenslutning.

  Du skal sende anmodningen elektronisk til post@lilleskolerne.dk med almindelig post til Lilleskolernes Sammenslutning, att.: Forligsnævnet, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N

  Læs forligsnævnsaftalen mellem de to foreninger

 • Som ansat på en efterskole

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Efterskoleforeningen, skal du indbringe din sag for forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen.

  Du skal sende anmodningen til info@efterskolerne.dk eller med almindelig post til Efterskoleforeningen, att.: Forligsnævnet, Farvergade 27, H, 2, 1463 København K

  Læs forligsnævnsaftalen mellem de to foreninger

 • Som ansat under DSSV

  Er du ansat på en skole, som er medlem af skoleforeningen, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig (DSSV), skal du indbringe din sag for forligsnævnet mellem Frie Skolers Lærerforening og Deutscher Schul- und Sprachverein for Nordslesvig (DSSV).

  Du kan sende anmodningen til Deutscher Schul- und Sprachverein, att.: Forligsnævnet, Vestergade 30, 6200 Aabenraa.

Hvad koster det at indbringe en sag for Forligsnævnet

Er du ikke medlem af Frie Skolers Lærerforening, vil vi opkræve et gebyr for forligsnævnsmedlemmernes deltagelse i Forligsnævnet.

Derudover kan der komme udgifter til betaling af transport og forplejning efter regning for vores forligsnævnsmedlemmernes deltagelse i Forligsnævnet. 

Kontakt Frie Skolers Lærerforenings sekretariat for nærmere information.

Sådan finder du ud af, hvilken skoleforening din skole er medlem af

Du kan sørge information på de fleste af skoleforeningernes hjemmeside. Du kan også kontakte Frie Skolers Lærerforening for vejledning.