Mød bestyrelsen i kreds 4

Din lokale stemme i Frie Skolers Lærerforening

Hans Erik Hansen

Kredsformand

Kontaktoplysninger

Tlf.: 21 77 62 52

Finn Trond Hansen

Næstformand og økonomiansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 25 76 90 50

Lene Mikkelsen

Sekretær

Kontaktoplysninger

Tlf.: 23 34 75 52

Torben Hansen

Hjemmesideansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 23 23 79 45

Inga Fries

Kontaktperson til de tyske skoler

Kontaktoplysninger

Tlf.: 42 29 27 09

Kredsbestyrelsens rolle

Bestyrelsen mødes hver måned, hvor den tilrettelægger kredsarbejdet og tager stilling til foreningens politik. 

Kredsformanden er medlem af hovedbestyrelsen og kan bringe kredsbestyrelsens synspunkter på dagsordenen på hovedbestyrelsesmøder. 

Kontakt kreds 4

  • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
  • Kom med forslag til arrangementer
  • Anmod om et møde på din skole
  • Deltag i medlemsdemokratiet