Principprogram

Foreningens repræsentantskabs vedtog i november 2017 et principprogram

VI PASSER PÅ DIG OG DE FRIE SKOLER

Foreningen er medlemmernes forening. Alt, hvad vi gør, tager afsæt i at beskytte, udvikle og fremme forholdene for lærerne og lærerarbejdet.

Herudover arbejder vi også for at bevare de frie skolers muligheder for at lave skole på baggrund af deres respektive værdigrundlag.

Ud over principprogrammet er foreningens professionsideal en grundsten i foreningens ideologiske fundament. Principprogrammet og professionsidealet understøttes af en række politikker samt mål og strategier.

LÆRERNE

 • Alle lærere på frie skoler skal være organiseret i FSL
 • Der skal være kort vej fra medlem til beslutningstager i foreningen
 • Lærernes gældende lov- og overenskomstmæssige rettigheder skal overholdes og håndhæves
 • Medlemmerne skal i enhver arbejdsrelateret livssituation kunne få hjælp og støtte i foreningen
 • Alle lærere skal have ordentlige fysiske såvel som psykiske arbejdsforhold

Med lærerne henvises til alle, som er omfattet af overenskomsten - således også børnehaveklasselederne. Lærerne er et bredere begreb end medlemsbegrebet, som udelukkende refererer til foreningens medlemmer.

LÆRERARBEJDET

 • Lærernes arbejds- og lønforhold skal reguleres af kollektiv overenskomst
 • Lærerne skal sikres det nødvendige professionelle råderum til at udføre deres arbejde
 • Lærerarbejdet skal udføres af kompetente lærere – men ikke nødvendigvis af læreruddannede
 • Alle lærere på de frie skoler skal gives mulighed for at erhverve sig kompetencer og løbende udvikle de nødvendige kvalifikationer for at udføre deres arbejde
 • Alle lærere har krav på gode og ordnede arbejdsforhold således, at der sikres høj trivsel i lærerarbejdet

DET FRIE SKOLEOMRÅDE

 • De frie skoler skal være et værdibaseret alternativ til folkeskolen
 • Forældre og skolekredses grundlovssikrede ret til at oprette værdibaserede skoler skal bevares
 • De frie skoler skal have ret til at ansætte de lærere, som de finder bedst egnede til at bestride lærerjobbet uanset deres uddannelsesbaggrund
 • De frie skoler skal have en høj grad af statsligt tilskud
 • De frie skoler skal selv definere de pædagogiske forhold omkring skoledriften