Fakta og økonomi

 • Udgiftsbilag

  Transport
  Kredsen dækker din udgift ved brug af enten billigste offentlige transportmiddel eller ved kørsel i egen bil efter statens kilometersats på 2,23 kr./km. Godtgørelsen er skattefri.

  Møder
  Udgifter i forbindelse med faglige møder på skolerne dækkes af kredsen med op til 20 pr. gang pr. medlem. Originale bilag sendes til kredsen sammen med en udgiftsblanket.

  Udgiftsblanket
  Udgiftsblanketten til kørsel og mødeudlæg er den samme. 
  Den udfyldte blanket samt evt. bilag sendes til kredsens økonomiansvarlige som er 

  Lea Enggaard, Havevej 37, 4700 Næstved

  Du kan også aflevere dine bilag ved næste arrangement i kredsen. Godkendte og underskrevne bilag vil blive sendt til FSL's sekretariat, som står for udbetaling. 

  Hent udgiftsblanket

 • Regnskab og budget
 • Generalforsamling

  Kredsgeneralforsamling generelt

  • Afholdes inden udgangen af april
  • Tid og sted bekendtgøres - skriftligt eller elektronisk - senest seks uger før afholdelsen.
  • Dagsorden bekendtgøres - skriftligt eller elektronisk - senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
  • Senest tre uger før afholdelsen af generalforsamlingen skal kandidater, der ønsker at opstille til valg som kredsformand, kredsnæstformand, kredsbestyrelsesmedlemmer, kredsbestyrelsessuppleanter, kredsrevisorer og kredsrevisorsuppleanter sende en skriftlig eller tilsvarende elektronisk tilkendegivelse til kredsbestyrelsen, hvoraf fremgår, at de er kandidater.

  Generalforsamling 2024

  Generalforsamling 2023

  Generalforsamling 2022

  Generalforsamling 2021

 • Vedtægter

Kontakt kreds 6

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet

Se kredsbestyrelsen

Kreds 6 på Facebook

Udvid dit netværk med lærere på andre frie skoler i kredsens Facebookgruppe.  

Deltag på Facebook