Kreds 6 i Frie Skolers Lærerforening

 • Kredsens formål

  Kredsen skal varetage interesserne for foreningens medlemmer i kredsen og via det lokale engagement medvirke til at fremme opfyldelsen af formålet for Frie Skolers Lærerforening.

  Kredsens formål søges bl.a. fremmet ved:

  • at kredsbestyrelsen holder sig bedst muligt informeret om kredsmedlemmernes generelle ønsker og evt. særlige problemer.
  • at kredsbestyrelsen holder sig bedst muligt orienteret om arbejdet i foreningens hovedbestyrelse og her fremfører kredsmedlemmernes synspunkter.
  • at kredsbestyrelsen afholder faglige/pædagogiske møder og kurser for kredsmedlemmerne, og herunder varetager dele af tillidsrepræsentantuddannelsen.
  • at kredsbestyrelsen medvirker til bedst muligt informationsniveau i kredsen om foreningens arbejde.
  • at kredsbestyrelsen tager aktiv del i medlemshvervningen.
  • at kredsbestyrelsen udfører de af hovedbestyrelsen uddelegerede konkrete kompetenceområder
 • Kreds 6 for medlemmer

  Som FSL-medlem kan du i løbet af et år kunne deltage i en række kredsarrangementer. Arrangementerne giver mulig for såvel faglig udvikling som for at udvide dit personlige netværk. 

  Kredsbestyrelsen tilbyder desuden at komme ud på din skole til et møde om f.eks. løn eller arbejdstid. Kontakt meget gerne kredsbestyrelsen, hvis du har gode ideer til arrangementer eller ønsker et besøg på din skole.

 • Kreds 6 for tillidsvalgte
  • Som tillidsvalgt i kredsen har du flere gange om året mulighed for at udveksle erfaringer med andre tillidsvalgt og samtidig udvide dit personlige og faglige netværk.
  • Kredsen udbyder i løber af året arrangementer, hvor du kan blive opdateret på fagpolitiske emner, som løn, arbejdsmiljø, arbejdstid, personalepolitik og medlemsorganisering.
  • Endelig kan du som tillidsrepræsentant bruge kredsen til at gøre din stemme gældende og dermed være med til at påvirke hele foreningens politikudvikling. 
 • Kommuner i kreds 6

  Dit tilhørsforhold til en FSL-kreds afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Du hører til kreds x, hvis du er medlem af FSL og ansat som lærer eller børnehaveklasseleder i en af følgende kommuner:

  • Kalundborg
  • Sorø
  • Slagelse
  • Ringsted
  • Køge
  • Næstved
  • Faxe
  • Stevns
  • Vordingborg
  • Lolland
  • Guldborgsund
 • Skoler i kreds 6

  Allindelille Friskole
  Appenæs Friskole
  Billesborgskolen
  Bindernæs Efterskole
  Blå Veje
  Bogø Kostskole
  Borup Privatskole
  Bregninge-Bjergsted Friskole
  Brøderup Efterskole
  Druestrup Friskole
  Dyhrs Skole
  Efterskolen Solbakken
  Efterskolen Østergård
  Faxehus Efterskole
  Filmhøjskolen Møn
  Flakkebjerg Efterskole
  Flakkebjerg Friskole
  Forlev Friskole
  Friskolen på Røsnæs
  Friskolen UBBY
  Friskolen Øster Egesborg
  Gerlev Idrætshøjskole
  Gunslevholm Idrætsefterskole
  Gymnastikefterskolen Stevns
  Gørlev Idrætsefterskole
  Halstedhus Efterskole
  Hammer Frie Privatskole
  Haslev Idrætsefterskole
  Haslev Privatskole
  Hellested Friskole
  Helms Skole
  Herfølge Friskole
  Hindholm Privatskole
  Højbo Friskole
  Højskolen for Bevidsthedsudvikling
  Højskolen Marielyst
  Høng Efterskole
  Høng Privatskole
  Hårslev Efterskole
  Idestrup Privatskole
  Idrætsefterskolen Grønsund
  Idrætsefterskolen UBBY
  Idrætshøjskolen Bosei
  Kalundborg Friskole
  Karise Efterskole
  Kariseuddannelsen
  Kværkeby Friskole
  Køge Lille Skole
  Køge Private Realskole
  Landsgrav Friskole
  Leonardoskolen
  Lille Egede Friskole
  Lillesyd Friskole
  Lundby Efterskole
  Møn Friskole
  Nykøbing Falster Realskole
  Nysted Efterskole
  Næsgaard Efterskole
  Næstved Fri Skole
  Privatskolen Nakskov
  Præstø Privatskole
  Ringsted Lilleskole
  Ringsted Ny Friskole
  Ringsted Privatskole
  Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg RSS
  Sankt Birgitta Skole
  Sct. Joseph Skole
  Sct. Joseph Søstrenes Skole
  Skelbæk Friskole
  Skolen for Livet
  Skovbo Efterskole
  Skovby Friskole
  Sofie Rifbjerg Efterskole
  Sorø Gymnastikefterskole
  Sorø Privatskole
  Spjellerup Friskole
  Stenoskolen
  Stevns Friskole
  STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing
  STU Waldemarsbo
  Stubbekøbing Efterskole
  Svenstrup Efterskole
  Sydøstsjællands Idrætsefterskole
  Sæby-Hallenslev Friskole
  Teaterhøjskolen Rødkilde
  Trelleborg Friskole
  Tybjerg Privatskole
  Tømmerup Fri- og Efterskole
  Ubberup højskole
  Vestermose Natur- og Idrætsfriskole
  Vestsjællands Idrætsefterskole
  Vinde Helsinge Friskole
  Vor Frue Skole
  Waldemarsbo Efterskole

Kontakt kreds 6

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet

Se kredsbestyrelsen

Kreds 6 på Facebook

Udvid dit netværk med lærere på andre frie skoler i kredsens Facebookgruppe.  

Deltag på Facebook