Fakta og økonomi

 • Udgiftsbilag

  Transport
  Kredsen dækker din udgift til kørsel til visse TR-møder ved brug af enten billigste offentlige transportmiddel eller ved kørsel i egen bil efter statens kilometersats på 2,23 kr./km. Godtgørelsen er skattefri.
  Kørsel til medlemsarrangementer er, som udgangspunkt, ikke noget kredsen dækker.

  Møder
  Udgifter i forbindelse med faglige møder på skolerne dækkes af kredsen med op til 50 kroner om året pr. medlem. Udgiften skal godkendes af formanden/næstformanden inden mødets afholdelse.
  Originale bilag sendes til kredsen
   sammen med en udgiftsblanket.

  Udgiftsblanket
  Udgiftsblanketten til kørsel og mødeudlæg er den samme. 
  Den udfyldte blanket samt evt. bilag sendes til kredsens økonomiansvarlige.

  Du kan også aflevere dine bilag ved næste arrangement i kredsen. Godkendte og underskrevne bilag vil blive sendt til Frie Skolers Lærerforenings sekretariat, som står for udbetaling. 

  Hent udgiftsblanket

 • Regnskab og budget
 • Generalforsamling

  Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april.

  • Tid og sted bekendtgøres - skriftligt eller elektronisk - senest seks uger før afholdelsen.
  • Dagsorden bekendtgøres - skriftligt eller elektronisk - senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
  • Senest tre uger før afholdelsen af generalforsamlingen skal kandidater, der ønsker at opstille til valg som kredsformand, kredsnæstformand, kredsbestyrelsesmedlemmer, kredsbestyrelsessuppleanter, kredsrevisorer og kredsrevisorsuppleanter sende en skriftlig eller tilsvarende elektronisk tilkendegivelse til kredsbestyrelsen, hvoraf fremgår, at de er kandidater.

  Referater

 • Vedtægter

Kontakt kreds 5

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet

Se kredsbestyrelsen

Kreds 5 på Facebook

Udvid dit netværk med lærere på andre frie skoler i kredsens Facebookgruppe.  

Deltag på Facebook