Kreds 5 i Frie Skolers Lærerforening

 • Kredsens formål

  Kredsen skal varetage interesserne for foreningens medlemmer i kredsen og via det lokale engagement medvirke til at fremme opfyldelsen af formålet for Frie Skolers Lærerforening.

  Kredsens formål søges bl.a. fremmet ved:

  • at kredsbestyrelsen holder sig bedst muligt informeret om kredsmedlemmernes generelle ønsker og evt. særlige problemer.
  • at kredsbestyrelsen holder sig bedst muligt orienteret om arbejdet i foreningens hovedbestyrelse og her fremfører kredsmedlemmernes synspunkter.
  • at kredsbestyrelsen afholder faglige/pædagogiske møder og kurser for kredsmedlemmerne, og herunder varetager dele af tillidsrepræsentantuddannelsen.
  • at kredsbestyrelsen medvirker til bedst muligt informationsniveau i kredsen om foreningens arbejde.
  • at kredsbestyrelsen tager aktiv del i medlemshvervningen.
  • at kredsbestyrelsen udfører de af hovedbestyrelsen uddelegerede konkrete kompetenceområder
 • Kreds 5 for medlemmer

  Som FSL-medlem kan du i løbet af et år deltage i en række kredsarrangementer. Arrangementerne giver mulig for såvel faglig udvikling som for at udvide dit personlige netværk. 

  Kredsbestyrelsen tilbyder desuden at komme ud på din skole til et møde om f.eks. løn eller arbejdstid. Kontakt meget gerne kredsbestyrelsen, hvis du har gode ideer til arrangementer eller ønsker et besøg på din skole.

 • Kreds 5 for tillidsvalgte
  • Som tillidsvalgt i kredsen har du flere gange om året mulighed for at udveksle erfaringer med andre tillidsvalgt og samtidig udvide dit personlige og faglige netværk.
  • Kredsen udbyder i løber af året arrangementer, hvor du kan blive opdateret på fagpolitiske emner, som løn, arbejdsmiljø, arbejdstid, personalepolitik og medlemsorganisering.
  • Endelig kan du som tillidsrepræsentant bruge kredsen til at gøre din stemme gældende og dermed være med til at påvirke hele foreningens politikudvikling. 
 • Kommuner i kreds 5

  Dit tilhørsforhold til en FSL-kreds afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Du hører til kreds 5, hvis du er medlem af FSL og ansat som lærer eller børnehaveklasseleder i en af følgende kommuner:

  • Middelfart
  • Nordfyns
  • Kerteminde
  • Assens
  • Odense
  • Nyborg
  • Faaborg-Midtfyn
  • Svendborg
  • Ærø
  • Langeland
 • Skoler i kreds 5

  Al-Salahiyah Skolen
  Bernstorffsminde Efterskole
  Billeshave Efterskole
  Brenderup Højskole
  Brenderup og Omegns Realskole
  Broby Friskole
  Broby Sportsefterskole
  Det Kongelige Teater Balletskolen Odense
  Efterskolen Flyvesandet
  Efterskolen ved Nyborg
  Eisbjerghus Internationale Efterskole
  Enghaveskolen
  Ferritslev Friskole
  Friskolen i Jordløse
  Frøbjerg-Orte Friskole
  FUND Friskole
  Fænøsund Friskole
  Faaborgegnens Efterskole
  Giersings Realskole
  Gislev Friskole
  Glamsbjerg Fri- og Efterskole
  Glamsdalens Idrætsefterskole
  Gymnastikhøjskolen i Ollerup
  Henriette Hørlücks Skole
  Hjemly Fri- og Idrætsefterskole
  Hjemly Idrætsefterskole
  Højby Friskole
  Haahrs Skole
  Haarby Efterskole
  Haastrup Friskole
  Ida Holsts Skole
  Idrætsefterskolen Ulbølle
  Kassebølle Friskole
  Kerteminde Efterskole
  Kertemindeegnens Friskole
  Klintebjerg Efterskole
  Korinth Efterskole
  Krarup Friskole/Reventlowskolen
  Kratholmskolen
  Kunsthøjskolen på Ærø
  Køng Idrætsfriskole
  Langelands Efterskole
  Langtved Friskole
  Lilleskolen i Odense
  Magleby Efterskole
  Magleby Fri- og Efterskole
  Marie Jørgensens Skole
  Middelfart Friskole
  Midtfyns Efterskole
  Musikefterskolen i Humble
  Nislevgård Efterskole
  Nordfyns Efterskole
  Nordfyns Højskole
  Nordskovens Friskole
  Nr. Lyndelse Friskole
  Nyborg Friskole
  Nyborg Private Realskole
  Nørre Åby Efterskole
  Nørre Aaby Realskole
  Odense Designakademi - Friskolen Glasværket
  Odense Friskole
  Odense Privatskole
  Ollerup Efterskole Sang og Musik
  Ollerup Friskole
  Otterup Realskole
  Oure Friskole
  Refsvindinge Friskole
  Ringe Fri- og Efterskole
  Ringe Kost- og Realskole
  Rudme Friskole
  Rynkeby Friskole
  Ryslinge Efterskole
  Ryslinge Friskole
  Ryslinge Højskole
  Rågelund Efterskole
  Sct. Albani Skole
  Sdr. Nærå Friskole
  Skibhus Friskole
  Skolerne i Oure - Sport & Performance (Højskole)
  Skolerne i Oure Sport & Performing Arts
  Stige Friskole
  Strandmølleskolen
  Strib Idrætsefterskole
  Svendborg Medie- og Sportsefterskole
  Svindinge Friskole
  Tommerup Efterskole
  Trunderup Friskole
  Vejstrup Efterskole
  Vester Skerninge Friskole
  Vesterdal Efterskole
  Vestfyns Efterskole
  Viby Efterskole
  Ærø Efterskole
  Ærø Friskole
  Øster Åby Friskole
  Ådalskolen - Fangel Friskole

Kontakt kreds 5

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet

Se kredsbestyrelsen

Kreds 5 på Facebook

Udvid dit netværk med lærere på andre frie skoler i kredsens Facebookgruppe.  

Deltag på Facebook