Mød bestyrelsen i kreds 1

Din lokale stemme i Frie Skolers Lærerforening

Lars Holm

Kredsformand

Kontaktoplysninger

Tlf.: 60 94 23 95

Joan Aarup

Næstformand

Kontaktoplysninger

Tlf.: 28 93 10 36

Allan Simonsen

Økonomiansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 30 32 22 03

Sanne S. Stentoft

Kredsbestyrelsesmedlem

Kontaktoplysninger

Tlf.: 53 27 79 30

Søren Brink Kristensen

Kredsbestyrelsesmedlem

Kontaktoplysninger

Tlf.: 28 13 79 71

Kredsbestyrelsen mener

Corona ændrede verden med et snuptag. Også skoleverdenen. Verden er så småt ved at blive normaliseret. Det er skolen også, og det er dejligt. Hvad kan vi tage med os fra de omvæltninger, vi har været kastet igennem?

Det har på de enkelte skoler været meget forskelligt, hvor hurtigt man er gået i gang og i hvilket omfang. Det har til dels bundet i lokale forhold, dels hvordan den enkelte skoleleder har tolket diverse udmeldinger fra myndighederne. 

Mange skoleledelser har været meget ivrige for at få en skolehverdag op at stå. Det betyder, at der har været mange foranstaltninger, der skulle på plads over meget kort tid. Stor respekt for det arbejde, der er gjort.  Mange steder nåede man dog ikke helt i mål med alle retningslinjer, inden eleverne kom tilbage på skolen. Dette har betydet store usikkerheder for lærerne, der har følt sig presset ud i situationer, hvor der ikke har været helt styr på alt. Alle er klar over, at man har asfalteret, mens man kørte, og at det derfor er naturligt med korrektioner undervejs. Når man har med andre menneskers sundhed at gøre, har man et stort ansvar. I processen er det, som altid, helt afgørende at både tillids- og sikkerhedsrepræsentant har været en aktiv medspiller i denne. Det er derfor, man har en sikkerhedsgruppe. Har disse været repræsenteret i ledelsens arbejde med at åbne igen, har man kvalificeret trygheden og sikkerheden omkring opstarten for både elev og lærer.

Vi håber, at ledelserne på de fri skoler ser sikkerhedsgruppen som en vigtig medspiller i alle sager omkring arbejdsmiljøet, hvor der kæmpes for sikkerhed og ordentlige forhold for lærerne. Hvis dette samarbejde har været godt omkring Covid-19, er der god sandsynlighed for, at det også er det næste gang, der er behov for det. Er det modsatte tilfældet, bør der arbejdes meget kraftigt på at dette ændrer sig i forhold til fremtidige situationer - om end vi ikke håber, det bliver nødvendigt i forhold til Covid-19 eller andre epidemier igen.

Kredsbestyrelsens rolle

Bestyrelsen mødes hver måned, hvor den tilrettelægger kredsarbejdet og tager stilling til foreningens politik. 

Kredsformanden er medlem af hovedbestyrelsen, og kan bringe kredsbestyrelsens synspunkter på dagsordenen på hovedbestyrelsesmøder. 

Kontakt kreds 1

  • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
  • Kom med forslag til arrangementer
  • Anmod om et møde på din skole
  • Deltag i medlemsdemokratiet

Referater fra kredsbestyrelsesmøder