Kreds 1 i Frie Skoler Lærerforening

 • Kredsens formål

  Kredsen skal varetage interesserne for foreningens medlemmer i kredsen og via det lokale engagement medvirke til at fremme opfyldelsen af formålet for Frie Skolers Lærerforening.

  Kredsens formål søges bl.a. fremmet ved:

  • at kredsbestyrelsen holder sig bedst muligt informeret om kredsmedlemmernes generelle ønsker og evt. særlige problemer.
  • at kredsbestyrelsen holder sig bedst muligt orienteret om arbejdet i foreningens hovedbestyrelse og her fremfører kredsmedlemmernes synspunkter.
  • at kredsbestyrelsen afholder faglige/pædagogiske møder og kurser for kredsmedlemmerne, og herunder varetager dele af tillidsrepræsentantuddannelsen.
  • at kredsbestyrelsen medvirker til bedst muligt informationsniveau i kredsen om foreningens arbejde.
  • at kredsbestyrelsen tager aktiv del i medlemshvervningen.
  • at kredsbestyrelsen udfører de af hovedbestyrelsen uddelegerede konkrete kompetenceområder
 • Kreds 1 for medlemmer

  Som FSL-medlem kan du i løbet af et år deltage i en række kredsarrangementer. Arrangementerne giver mulig for såvel faglig udvikling som for at udvide dit personlige netværk. 

  Kredsbestyrelsen tilbyder desuden at komme ud på din skole til et møde om f.eks. løn eller arbejdstid. Kontakt meget gerne kredsbestyrelsen, hvis du har gode ideer til arrangementer eller ønsker et besøg på din skole.

 • Kreds 1 for tillidsvalgte
  • Som tillidsvalgt i kredsen har du flere gange om året mulighed for at udveksle erfaringer med andre tillidsvalgt og samtidig udvide dit personlige og faglige netværk.
  • Kredsen udbyder i løber af året arrangementer, hvor du kan blive opdateret på fagpolitiske emner, som løn, arbejdsmiljø, arbejdstid, personalepolitik og medlemsorganisering.
  • Endelig kan du som tillidsrepræsentant bruge kredsen til at gøre din stemme gældende og dermed være med til at påvirke hele foreningens politikudvikling. 
 • Kommuner i kreds 1

  Dit tilhørsforhold til en FSL-kreds afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Du hører til kreds 1, hvis du er medlem af FSL og ansat som lærer eller børnehaveklasseleder i en af følgende kommuner:

  • Frederikshavn
  • Hjørring
  • Læsø
  • Brønderslev
  • Jammerbugt
  • Thisted
  • Morsø
  • Skive
  • Vesthimmerland
  • Viborg
  • Aalborg
  • Rebild
 • Skoler i kreds 1

  Agersted Friskole
  Astrup-Sønderskov Friskole
  Bjergby Friskole
  Bjergsnæs Efterskole
  Bjerregrav Friskole
  Blidstrup Efterskole
  Blære Friskole
  Boddum-Ydby Friskole
  Brovandeskolen i Skagen
  Dronninglund Efterskole
  Egense Friskole
  Farsø Efterskole
  Filipskolen Aalborg
  Fjelsø Friskole
  Frederikshavn Friskole
  Friskolen for Hundelev og Omegn
  Friskolen Hald Ege
  Friskolen i Karup/Kølvrå
  Friskolen i Skive
  Friskolen i Viborg
  Friskolen Skallerup
  Fur Friskole
  Galtrup Musik- og Idrætsefterskole
  Gregers Krabbe Friskolen
  Gudenådalens Friskole
  Guldbæk Friskole
  Hald Ege Efterskole
  Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole
  Han Herred Efterskole
  Hanstholm Friskole
  Haubro Landsbyskole - Himmerlands Friskole
  Hedemølle Efterskole
  Hedens Efterskole
  Himmerlands Ungdomsskole
  Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
  Hjørring Private Realskole
  Horne Efterskole
  Hundborg Friskole
  Højskolen Mors
  Hørby Efterskole
  Ingstrup Efterskole
  Ingstrup Trivselsskole
  Klejtrup Musikefterskole
  Klim Friskole
  Klitmøller Friskole
  Klostermarksskolen
  Krabbesholm Højskole
  Langsø Friskole
  Livsstilshøjskolen Gudum
  Lerpytter Friskole & Børnehave
  Lyngbjerggårdskolen
  Lødderup Friskole
  Lørslev Friskole
  MammenFri
  Mejlby Efterskole
  Mentiqa Nordjylland
  Naturfriskolen Nordmors
  Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt
  Nordjyllands Idrætshøjskole
  Nørgaards Højskole
  Nørreå Skolen
  Nørreådal Friskole
  Overlade Friskole
  Poulstrup Friskole og Børnehus
  Privatskolen i Frederikshavn
  Privatskolen i Jerup
  Privatskolen i Sæby
  Ranum Efterskole College
  Rebild Efterskole
  Ryå Efterskole
  Salling Efterskole
  Sct. Mariæ Skole
  Sindal Privatskole
  Sjørringvold Efterskole
  Skals - højskole for design og håndarbejde
  Skals Efterskole
  Skipper Clement Skolen
  Skyum Idrætsefterskole
  Skørbæk-Ejdrup Friskole
  Solsideskolen
  Sundby Friskole
  Sydthy Friskole
  Sydvestmors Friskole
  Sæby Friskole
  Sønderhå-Hørsted Friskole
  Tange Kristne Friskole
  Thise Friskole
  Thisted Friskole
  Thorsted Friskole
  Thy Privatskole
  Thy Sportsefterskole
  Tjele Efterskole
  Tolne Efterskole
  Tolstrup-Stenum Friskole
  Try Efterskole
  Vedsted Friskole
  Vejlernes Naturfriskole
  Vejrumbro Fri
  Vendsyssel Friskole
  Vesterbølle Efterskole
  Viborg Idrætshøjskole
  Viborg private Realskole
  Vilsted Friskole
  Vokslev Friskole
  Vrå Højskole
  Ørding Friskole
  Øster Jølby Friskole
  Østhimmerlands Ungdomsskole
  Østskolen, Waldorfskolen i Aalborg RSS
  Aabybro Efterskole
  Aabybro Friskole
  Aalborg Efterskole
  Aalborg Friskole
  Aalborg Sportshøjskole
  Aalestrup Naturefterskole
  Aalestrup Realskole

Kontakt kreds 1

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet

Se kredsbestyrelsen

Kreds 1 på Facebook

Udvid dit netværk med lærere på andre frie skoler i kredsens Facebookgruppe.  

Deltag på Facebook